English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/211625
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Estudi genètic del cranc marí Liocarcinus depurator a poblacions naturals

AuthorsRojo Francàs, Eva
AdvisorAbelló, Pere
Issue Date8-Jul-2019
PublisherUniversidad de Barcelona
Abstract[EN] Genetic connectivity is defined as the relation between populations and for marine organism it had been traditionally thought that it wasonly limited by distance. However, recent studies have proved that oceanographic discontinuities can play a role as barriers reducingthe genetic flow between populations. In the present research, we carried out a spatial and temporal genetic differentiation analysis using seven populations of the marine crab Liocarcinus depurator to elucidate the effect of three oceanographic discontinuities in the Atlanto-Mediterranean coast: Gibraltar Strait, Almeria-Oran Front and Ibiza Channel. In order to conduct this study, a 527 bp fragment of the mitochondrial Cytochrom Oxidase I genewas sequenced in 188 individuals captured in 2018 from the following Iberian coast populations: Cádiz, West Alboran, East Alboran, Alacant, Valencia, Ebro Delta and North Catalonia. The obtained sequences were used to determine the genetic compositionin 2018 for each population, as well as to compare them with data from the period 2014-2017. Our results indicate that there are two main haplogroups, the Atlantic and the Mediterranean. The first one is composed mainly by individuals from Cádiz and West Alboran, while Mediterranean haplotips are mostly found in the remaining populations. Significant genetic differentiation was found between Cádiz and West Alboran, indicating that Gibraltar Strait had an important role in the separation of Atlantic and Mediterranean waters. Another significant genetic differentiation was observed between West Alboran and Alacant, suggesting that Almeria-Oran Front could also have a certain effect reducing the genetic flow between populations. The temporal analysis revealed that oceanographic barriers are dynamic, so their intensity and localization couldvary overtime. Finally, our results indicate that historical and short-term processes would determine the gene flow between Liocarcinus depuratorpopulations
[CAT] La connectivitat es defineix com la relació entre poblacions i es pot estudiar mitjançant el flux gènic de marcadors (Lowe & Allendorf, 2010). De fet, hi ha un gran interès en analitzar el flux gènic ja que ens permetrà entendre processos biològics i evolutius com l’adaptació o l’especiació (Cooke et al., 2016). Per poblacions d’espècies terrestres és evident que sovint estan separades per discontinuïtats físiques com serralades, rius, llacs o deserts, entre d’altres. En canvi, s’ha considerat històricament que en els mars i oceans no hi havia barreres físiques, de manera que les poblacions marines només es separaven per la distància entre elles. Això implicaria que la connectivitat genètica només depengués de la distància física entre les poblacions. Ara bé, més recentments’ha vist que en ecosistemes marins també hi ha altres factors, a més a mé sde la distància, que poden diferenciar les poblacions i que, per tant, poden reduirel flux gènic entre elles (Schunter et al., 2011; Pascual et al., 2017). Així, s’ha observat que existeixen barreres que es generen a partir de les corrents, donant lloc a girs i fronts, que impedeixen la lliure dispersió de les espècies marines (Galarza et al., 2009). [...]
DescriptionTrabajo final presentado por Eva Rojo Francàs para el grado de Bioquímica de la Universitat de Barcelona (UB), realizado bajo la dirección del Dr. Pere Abelló Sala del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 35 pages, 15 figures, 3 tables, annex
URIhttp://hdl.handle.net/10261/211625
Appears in Collections:(ICM) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rojo_TFG_2019.pdf1,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.