English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/20451
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

O aproveitamento do mar ao longo do tempo. A documentación do xacemento romano de Canexol (Illa de Ons, Bueu)

Otros títulosThe sea exploitation over time. Documentatio oh the Roman site of Canezol (Illa de Ons, Bueu)
AutorBallesteros-Arias, Paula
Palabras claveIlla de Ons
Arqueología
Etnografía
Etnoarqueología
Patrimonio Cultural
Recursos mariños
Archaeology
Etnography
Etnoarchaeology
Cultural heritage
Sea resources
LaPa
Fecha de publicación30-dic-2009
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónCuadernos de Estudios Gallegos LVI(122): 67-90 (2009)
Resumen[GL] Neste artigo trátase de documentar un xacemento arqueolóxico na illa de Ons, concretamente na praia de Canexol (Pontevedra, Galicia) que polos seus indicios arqueolóxicos, podería tratarse dunha factoría de salgadura de época romana destinada á conservación do peixe. Este xacemento que pasou desapercibido ata fai pouco tempo, ven a ocupar o baleiro crono-cultural da illa e que pon de manifesto a ocupación continua deste territorio dende épocas prehistóricas ata a actualidade. O tempo ven a remarcar a paisaxe mariñeira que caracterizou desde sempre este territorio insular onde os seus recursos mariños foron e seguen sendo un dos elementos fundamentais da economía e formas de vida dos habitantes da illa.
[EN] This paper makes an initial approach to the documentation of an archaeological site in Canexol beach in the Ons islet (Pontevedra, Galicia). According to the evidences documented so far, it looks like a series of fish salting facilities. Tha site, that was previously unknown within the achaeological literature, fills a void in the sequence of occupation of the islet, that should have been inhabited since the earlier prehistory to the present day. At the same time, this site underlines the importance of the sea resources for the live in the islet, very evident in the present day but also remarkable in the ancient times.
Descripción24 páxinas, 15 figuras.
Versión del editorhttp://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/view/56
URIhttp://hdl.handle.net/10261/20451
ISSN0210-847X (Print)
1988-847X (Online)
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
(INCIPIT) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
56.pdf2,37 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.