English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/203467
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Cinco vidas, unha historia. A metalurxia do Bronce Final na colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela

Other TitlesCinco vidas, una historia. La metalurgia del Bronce Final en la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela
AuthorsArmada, Xosé-Lois ; Mañana-Borrazás, Patricia ; Nicolau, Antoni; Porto Tenreiro, Yolanda ; Pernas, Ana
KeywordsArqueometalurxia
Machados de talón
Coleccionismo arqueolóxico
Conservación
Patrimonio cultural
Bronce Final
Europa atlántica
Arqueometalurgia
Hachas de talón
Coleccionismo arqueológico
Archaeometallurgy
Palstaves
Archaeological collecting
Archaeological conservation
Cultural heritage
Late Bronze Age
Atlantic Europe
Issue Date2020
PublisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
CitationCinco vidas, una historia. La metalurgia del Bronce Final en la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela (2020)
SeriesSerie electrónica de monografías didácticas y de divulgación
6
Abstract[GA] Cinco vidas, unha historia ofrece unha aproximación á metalurxia e aos depósitos metálicos da Idade do Bronce Final na fachada atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partindo dun conxunto de artefactos da colección arqueolóxica da Universidade de Santiago de Compostela. A exposición amósanos que estes artefactos de bronce non só nos abren unha ventá á Prehistoria, senón que tamén posúen unha biografía recente que resulta, en moitas ocasións, igual ou máis reveladora. Tras a súa elaboración e uso hai uns 3.000 anos, estes obxectos foron retirados da circulación e enterrados formando acumulacións de metal, un fenómeno que abarca amplas áreas do continente europeo e cuxo significado aínda constitúe unha incógnita. Recuperados a finais do século XIX, a miúdo durante labores agrícolas, foron parar ás mans de coleccionistas eruditos que, ao final das súas vidas, decidiron doar as súas coleccións á universidade, onde seguen a ser estudadas e hoxe forman parte do seu acervo patrimonial. Hoxe en día, as investigacións lideradas desde o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC permitiron reconstruír esta apaixonante historia e mostran que, tres milenios despois, estes obxectos teñen aínda moito que contarnos.
[ES] Cinco vidas, una historia ofrece una aproximación a la metalurgia y a los depósitos metálicos de la Edad del Bronce Final en la fachada atlántica europea (c. 1300-850 a.C.) partiendo de un conjunto de artefactos de la colección arqueológica de la Universidad de Santiago de Compostela. Este libro nos muestra que estos artefactos de bronce no solo nos abren una ventana a la Prehistoria, sino que también poseen una biografía reciente que resulta, en muchas ocasiones, igual o más reveladora. Tras su elaboración y uso hace unos 3.000 años, estos objetos fueron retirados de la circulación y enterrados formando acumulaciones de metal, un fenómeno que abarca amplias áreas del continente europeo y cuyo significado todavía constituye una incógnita. Recuperados a finales del siglo XIX, a menudo durante labores agrícolas, fueron a parar a manos de coleccionistas eruditos que, al final de sus vidas, decidieron donar sus colecciones a la universidad, donde siguen siendo estudiades y hoy forman parte de su acervo patrimonial. Hoy en día, las investigaciones lideradas desde el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC han permitido reconstruir esta apasionante historia y muestran que, tres milenios después, estos objetos tienen todavía mucho que contarnos.
[EN] Cinco vidas, una historia (Five lives, one history) offers an approach to Late Bronze Age metallurgy and metal hoards on the Atlantic façade of Europe (c. 1300-850 BC), based on an assemblage of archaeological artefacts from the University of Santiago de Compostela collection. This book shows us that these bronze artefacts not only open a window for us onto prehistory, but also have a recent biography that is often equally or even more revealing. Following their manufacture and use some 3,000 years ago, these objects were withdrawn from circulation and buried. They thus formed accumulations of metal, a widespread phenomenon across the European continent, the significance of which still eludes us. Discovered in the late 19th century, often during farm work, they ended up in the hands of erudite collectors who, at the end of their lives, decided to donate their collections to the university, where they are still being studied and today make up part of its heritage. Today, the research led by the CSIC Institute of Heritage Sciences has allowed us to reconstruct this exciting history and to show how, three millennia later, all these objects still have much to tell us.
DescriptionEditor científico: Xosé-Lois Armada.
Catálogo de la exposición con idéntico título, organizada por el Incipit – CSIC y cuyo montaje inicial tuvo lugar en el Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela, los días 18 de julio a 31 de agosto de 2019.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/203467
DOIhttp://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/10877
ISBN978-84-09-19426-1
ISSN2174-8616
Appears in Collections:(INCIPIT) Anaina
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
catalogo_Machados_12_incipit.pdf13,86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
catalogo_Machados_12_HR.pdfAlta resolución61,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.