English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/196811
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Etnobotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur

AuthorsGras, Airy ; Garnatje, Teresa ; Aldea, Clara; Almeida, Bea; D'Ambrosio, Ugo; Altimiras, Jacint; Parada, Montserrat; Rigat, Montserrat; Vallès, Joan
Issue Date29-Sep-2017
CitationX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs (2017)
AbstractL’etnobotànica és una disciplina situada en la interfície entre les ciències naturals i les ciències humanes que s’ocupa de les relacions entre les persones i les plantes al llarg del temps i la seva projecció en l’avenir.Als Països Catalans, dues tesis doctorals dels anys 1990 (una de les quals, de tema pirinenc) van ser pioneres i des de llavors es treballa en aquest camp, de manera que el territori és força ben conegut des d’aquest punt de vista en el marc europeu i, dins de Catalunya, justament el Pirineu és un dels territoris més ben prospectats. El nostre grup de recerca en etnobotànica (www.etnobiofic.cat), de la Universitat de Barcelona i l’Institut Botànic de Barcelona (IBB), s’ocupa d’estudis etnoflorístics (catàlegs de noms i altres sabers sobre els vegetals) en el domini lingüístic català, especialment a Catalunya i les Illes Balears. A més, hem emprès investigacions d’altra mena, com etnobotànica històrica, usos de plantes per a finalitats concretes, metaanàlisis i comparacions entre les diferents àrees de llengua catalana o entre elles i altres zones, i relacions entre etnobotànica i filogènia. En aquesta comunicació presentem, a part d’una breu introducció a la matèria, qüestions de mètode i resultats del seu conreu en terres catalanes, centrant-nos en el Pirineu d’àmbit cultural i lingüístic català, és a dir de Catalunya (Catalunya del Nord inclosa) i Andorra. Això permetrà treure conclusions sobre l’estat actual de la qüestió en la part catalana de la serralada. També farà possible constatar quins territoris són més ben coneguts i quins mereixen especial atenció per a emplenar buits en la recerca dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat vegetal en l’àmbit pirinenc. Farem igualment al·lusió a investigacions en altres zones culturals pirinenques per valorar la idoneïtat de fer-ne i difondre’n un estudi global i comparatiu.
DescriptionTrabajo presentado en el X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs (L’aprofitament dels recursos naturals als Pirineus), celebrado en Queralbs (Gerona, España) del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2017
URIhttp://hdl.handle.net/10261/196811
Appears in Collections:(IBB) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accesoRestringido.pdf15,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.