English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/19212
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

La llagosta: desenvolupament i hàbitat dels juvenils

AutorAbelló, Pere ; Díaz, David ; Baringo, Pedro; Recasens, Laura ; Andrés, Begoña
Fecha de publicación2007
EditorGeneralitat de Catalunya
CitaciónPescaMar 4: 11-12 (2007)
ResumenLa llagosta, de nom científic Palinurus elephas, és un delsanimals més emblemàtics, ja des de temps històrics, de lafauna costanera de la Mediterrània. La seva distribuciógeogràfica és àmplia. Se’n troben poblacions a l’OceàAtlàntic des de les costes del sud de Mauritània fins a lescostes occidentals de les Illes Britàniques. A laMediterrània, és present a tota la conca occidental, a laMediterrània central i a l’Adriàtic, i d’una manera mésescassa a la Mediterrània oriental. Es troba també per totala costa del nord d’Àfrica fins a Líbia, i manca a l’extremmés sudoriental de la nostra mar. Com és ben sabut, hi hauna gran tradició pesquera dirigida cap a la llagosta coma espècie objectiu al llarg de tota la seva àrea de distribu-ció. Val a dir que a les nostres aigües es troba també unaaltra espècie de llagosta, l’anomenada llagosta de fons,llagosta blanca o llagosta salamenya, de nom científicPalinurus mauritanicus, que es troba a gran profunditat,normalment entre 300 i 600 m, essent pescada ocasional-ment per les barques d’arrossegament.
Descripción2 pages, 1 figure, 3 photography
URIhttp://hdl.handle.net/10261/19212
Aparece en las colecciones: (ICM) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Abello_et_al_2007.pdf537,41 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.