English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/188573
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBosch Daniel, Maríaes_ES
dc.contributor.authorMampel Marimon, Antonies_ES
dc.contributor.authorBachs i Prim, Isetaes_ES
dc.contributor.authorMassó, Sergies_ES
dc.contributor.authorLópez-Pujol, Jordies_ES
dc.contributor.authorBlanché, Cèsares_ES
dc.date.accessioned2019-08-20T09:41:39Z-
dc.date.available2019-08-20T09:41:39Z-
dc.date.issued2019-01-
dc.identifier.citationIX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Comunicacions presentades el 21 i 22 de novembre de 2017 a Castellar del Vallès: 359-377 (2019)es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/188573-
dc.descriptionTrabajo presentado en la IX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, celebrada en Castellar del Vallès el 21 y 22 de noviembre de 2017.es_ES
dc.description.abstract[CA] S’ha fet un estudi reproductiu de la població retrobada de Delphinium bolosii (Ranunculaceae) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. S’ha examinat la morfologia floral i la producció de flors, les recompenses florals (pol·len i nèctar), la relació P/O, el grau de dependència dels pol·linitzadors per a la producció de granes, la freqüència de pol·linitzadors i la seva eficàcia mitjançant les càrregues pol·líniques estigmàtiques, l’èxit reproductiu i altres interaccions biològiques. Les dades obtingudes s’han comparat amb les d’altres poblacions de l’espècie o d’espècies molt properes per valorar-ne el comportament reproductor sexual. Els resultats indiquen que no es detecta cap limitació reproductiva d’aquesta població al Parc.es_ES
dc.description.abstract[ES] Se ha realizado un estudio reproductivo de la población reencontrada de Delphinium bolosii (Ranunculaceae) en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Se ha examinado la morfología floral y la producción de flores, las recompensas florales (polen y néctar), la relación P/O, el grado de dependencia de los polinizadores para la producción de semillas, la frecuencia de polinizadores y su eficacia mediante las cargas polínicas estigmáticas, el éxito reproductivo y otras interacciones biológicas. Los datos obtenidos se han comparado con los de otras poblaciones de la especie o de especies muy próximas para valorar su comportamiento reproductivo sexual. Los resultados indican que no se detecta ninguna limitación reproductiva de esta población en el Parque.es_ES
dc.description.abstract[EN] A reproductive study of the rediscovered population of Delphinium bolosii (Ranunculaceae) has been conducted in Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Park. We have examined floral morphology and flower production, floral rewards (pollen and nectar), the P/O ratio, the degree of dependence on pollinators for seed production, the frequency of pollinators and their effectiveness through stigmatic pollen loads, reproductive success and other biological interactions. The data obtained have been compared with those of other populations of the species or of closely related species to assess their sexual reproductive behaviour. The results indicate that no reproductive limitation of this population is detected in the Park.es_ES
dc.description.sponsorshipAquest estudi forma part d’un conveni entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera de la UB (FBG 307801).es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.publisherDiputación de Barcelonaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectDelphiniumes_ES
dc.subjectPol·linitzacióes_ES
dc.subjectMutualismees_ES
dc.subjectRelació P/Oes_ES
dc.subjectAutogàmiaes_ES
dc.subjectPolinizaciónes_ES
dc.subjectMutualismoes_ES
dc.subjectRelación P/Oes_ES
dc.subjectAutogamiaes_ES
dc.subjectPollinationes_ES
dc.subjectMutualismes_ES
dc.subjectP/O ratees_ES
dc.subjectAutogamyes_ES
dc.titlePol·linització i reproducció de l'esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obaces_ES
dc.title.alternativePolinización y reproducción de la espuela de Bolòs (Delphinium bolosii) en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obaces_ES
dc.title.alternativePollination and Reproduction of the Bolòs Larkspur (Delphinium Bolosii) in Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Parkes_ES
dc.typecomunicación de congresoes_ES
dc.description.peerreviewedPeer reviewedes_ES
dc.contributor.funderDiputación de Barcelonaes_ES
dc.contributor.funderFundación Bosch i Gimperaes_ES
dc.relation.csices_ES
oprm.item.hasRevisionno ko 0 false*
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100008394es_ES
Appears in Collections:(IBB) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_Pol·linització esperó de Bolòs.pdf996,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.