English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/188569
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Seguiment demogràfic i verificació de la variabilitat cromosòmica de l'esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Other TitlesSeguimiento demográfico y verificación de la variabilidad cromosómica de la espuela de Bolòs (Delphinium bolosii) en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Demographic Monitoring and Verification of Chromosomal Variability of the Bolòs Larkspur (Delphinium Bolosii) in the Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Park
AuthorsBosch Daniel, María; Mampel Marimon, Antoni; Bachs i Prim, Iseta; Rovira, Ana; Molero Briones, Julián; López-Pujol, Jordi ; Massó, Sergi ; Pallissé, Joan Simon; Blanché, Cèsar
KeywordsDelphinium
Ranunculaceae
Demografia
Germinació
Citotip
Demografía
Germinación
Citotipo
Demography
Germination
Cytotype
Issue DateJan-2019
PublisherDiputación de Barcelona
CitationIX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Comunicacions presentades el 21 i 22 de novembre de 2017 a Castellar del Vallès: 342-358 (2019)
SeriesSèrie Territori i Parcs Naturals
3
Abstract[CA] Des del retrobament de l’esperó de Bolòs al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, se li ha fet un seguiment anual (2014-2017) per valorar-ne la dinàmica demogràfica i la possible evolució, comptant individus juvenils i reproductors emergits cada any, l’alçada de les tiges floríferes i la producció de flors i fruits. Aquesta informació s’incorporarà a la base de dades SEFA (Programa de seguiment de flora amenaçada). A més, s’ha ampliat l’estudi de germinació amb més individus per obtenir material per confirmar el nombre cromosòmic, atès que en l’únic individu estudiat va ser diferent (2n = 16) de les altres poblacions reportades (2n = 18), aquest darrer nombre força rar en la tribu Delphinieae. Es confirma 2n = 16 en tots els individus analitzats.
[ES] Desde el reencuentro de la espuela de Bolòs en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, se le ha realizado un seguimiento anual (2014-2017) para valorar su dinámica demográfica y su posible evolución, contabilizando individuos juveniles y reproductores emergidos cada año, la altura de los tallos floríferos y la producción de flores y frutos. Esta información se incorporará a la base de datos SEFA (Programa de seguimiento de flora amenazada). Además, se ha ampliado el estudio de germinación con más individuos para obtener material para confirmar el número cromosómico, dado que en el único individuo estudiado fue distinto (2n = 16) de las otras poblaciones reportadas (2n = 18), número este último bastante raro en la tribu Delphinieae. Se confirma 2n = 16 en todos los individuos analizados.
[EN] After the Bolòs larkspur was rediscovered in Sant Llorenç del Munt i l’Obac Nature Park, annual monitoring (2014-2017) was conducted to assess its demographic dynamics and possible evolution, including counting young and reproductive individuals emerging every year, the height of the flower stems and flower and fruit production. This information will be added to the Standardised Programme for Monitoring Endangered Flora (SEFA) database. In addition, the germination study has been extended with more individuals to obtain material to confirm the chromosome number, since in the only individual studied it was different (2n = 16) from the other reported populations (2n = 18); this latter number is rare in the Delphinieae tribe. 2n = 16 is confirmed in all the individuals analysed.
DescriptionTrabajo presentado en la IX Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, celebrada en Castellar del Vallès el 21 y 22 de noviembre de 2017.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/188569
Appears in Collections:(IBB) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_Seguiment esperó de Bolòs.pdf673,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.