English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/182808
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Un Mediterrani encara desconegut

AuthorsGili, Josep Maria
Issue Date31-Jan-2017
PublisherFundación La Caixa
CitationCicle Mediterrani, molt més que un mar (2017)
AbstractJosep M. Gili centrarà el seu discurs en que elMediterrani és un dels mars més estudiats delplaneta. Durant més de vint segles s’ha tingutconeixement de la vida que l’habita i de lescaracterístiques ambientals, que li donen unaconfiguració molt singular. La idea actual quetenim d’aquest mar és que s’està degradant ambrapidesa a causa de l’impacte humà.Sortosament, s’han intensificat els estudis perconèixer-ne l’estat real i poder ampliar les zonesprotegides. Aquest interès ha anat acompanyat dela utilització de les noves tecnologies, com robotsmarins i submarins, que han permès explorarzones quasi desconegudes. Gràcies a aquestsestudis s’ha descobert un Mediterrani sorprenentper la seva elevada diversitat i perquè és unaempremta vivent del passat recent i molt llunyà,quan era un oceà tropical
DescriptionCiclo de conferencias Mediterrani, molt més que un mar, celebrado en el Caixa Forum de Lleida
URIhttp://hdl.handle.net/10261/182808
Appears in Collections:(ICM) Cursos-Material didáctico
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.