English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/173542
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Les sepultures de la Feixa del Moro

AuthorsRemolins, Gerard; Gibaja, Juan Francisco ; Fontanals-Coll, María; Martín-Rodríguez, Patricia; Masclans, Alba; Mazzucco, Niccolò ; Mozota Holgueras, Millán ; Santos, F. J. ; Terradas-Batlle, Xavier ; Oms, F. Xavier; Oliva, Mònica; Duboscq, Stephanie; Subirà, Mª Eulàlia; Llovera, Xavier
KeywordsSepultures
Feixa del Moro (Juberri, Andorra)
Cultura dels sepulcres de fossa
Jaciment arqueològic
Neolític
Issue Date2018
PublisherMuseu d'Arqueologia de Catalunya
CitationLes Valls d’Andorra durant el Neolític: un encreuament de camins al centre dels Pirineus : 185-195 (2018)
SeriesMonografies del MAC, 2
AbstractA inicis dels anys vuitanta, amb motiu de la realització del primer inventari general del patrimoni arqueològic d’Andorra, es va documentar al paratge conegut com la Feixa del Moro, un sepulcre en cista que, per les seves característiques arquitectòniques i els materials recuperats a l’interior, s’adscrivia al neolític mitjà, també conegut com la cultura dels sepulcres de fossa (Bosch Gimpera 1919). Les intervencions posteriors realitzades en aquesta zona de muntanya van posar al descobert diverses estructures d’hàbitat i de producció, així com dues noves sepultures en cista. La magnitud de la troballa i l’aposta que va fer el director de les intervencions per impulsar anàlisis innovadores varen fer d’aquest jaciment arqueològic un dels referents més importants del neolític del nord-est peninsular vigent encara en l’actualitat. Trenta anys després, un equip pluridisciplinari, en el marc de diferents projectes d’investigació (HAR2011-23149, HAR2015-67323-C2-1/2-P, HAR2016-75201-P), ha analitzat i revisat nombrosos enterraments entre els quals es troba el jaciment de la Feixa del Moro. Amb aquest article, els integrants de l’estudi s’han proposat revisar i actualitzar tota la informació existent de la Feixa del Moro per garantir la coherència i el rigor d’aquestes dades en estudis futurs. Alhora es donen a conèixer els resultats de les darreres anàlisis realitzades per engrescar els investigadors a promoure nous estudis que ajudin a entendre les societats neolítiques. Així doncs, l’article té els objectius següents: 1. Revisar tota la informació existent. 2. Actualitzar les dades. 3. Presentar els nous resultats.
Publisher version (URL)http://www.macbarcelona.cat/ca/Publicacions/Monografies-del-MAC/Les-valls-d-Andorra-durant-el-Neolitic-un-encreuament-de-camins-al-centre-dels-Pirineus
URIhttp://hdl.handle.net/10261/173542
ISBN978-84-393-9811-0
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Remolins-gibaja-2018-Les sepultures de la feixa del moro.pdf287,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.