English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/173529
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Les dades radiocarbòniques i la seva anàlisi durant el Neolític a les Valls d’Andorra

AuthorsOms, F. Xavier; Mazzucco, Niccolò ; Santos, F. J. ; Guilaine, Jean; Subirà, Mª Eulàlia; Gibaja, Juan Francisco
KeywordsNeolític
Valls d'Andorra
Datacions radiocarbòniques
Issue Date2018
PublisherMuseu d'Arqueologia de Catalunya
CitationLes Valls d’Andorra durant el Neolític: un encreuament de camins al centre dels Pirineus : 91-100 (2018)
SeriesMonografies del MAC, 2
AbstractAndorra, tot i les reduïdes dimensions del seu territori, compta amb un conjunt de jaciments neolítics que han esdevingut transcendents per a l’estudi de diferents fases del període, tant al territori català com al francès. Aquesta tradició en la recerca ha anat acompanyada de nombrosos estudis i anàlisis interdisciplinaris. Alguns dels jaciments més ben coneguts, com la Balma de la Margineda i la Feixa del Moro, ja comptaven amb datacions radiocarbòniques durant els anys vuitanta del segle XX, molt abans que altres territoris veïns. No obstant això, els avanços tècnics (sobretot l’aparició dels mètodes radiocarbònics accelerats, AMS) varen provocar que aquelles velles datacions, d’antuvi molt útils, hagin estat considerades com desfasades en els darrers anys. Recentment, diversos projectes de recerca han obtingut noves datacions en jaciments andorrans. Per una banda, des de l’arqueologia preventiva s’han datat els jaciments del Camp del Colomer i la Tomba de Segudet, i per una altra, tres projectes de recerca han obtingut noves datacions de la Balma de la Margineda, de la Feixa del Moro i de diverses estructures antròpiques a la vall de Madriu-Perafita- Claror. En aquest treball, doncs, es presenten les datacions disponibles fins al moment als jaciments neolítics d’Andorra, des de les més antigues i problemàtiques fins a les més recents, algunes d’elles presentades aquí per primer cop.
Publisher version (URL)http://www.macbarcelona.cat/ca/Publicacions/Monografies-del-MAC/Les-valls-d-Andorra-durant-el-Neolitic-un-encreuament-de-camins-al-centre-dels-Pirineus
URIhttp://hdl.handle.net/10261/173529
ISBN978-84-393-9811-0
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oms-2018-les dades radiocarboniques.pdf346,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.