English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/169237
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

As outras caras do patrimonio. Reflexións sobre o patrimonio en Oia

AutorJiménez-Esquinas, Guadalupe
Palabras clavePatrimonio
Participación
Arqueoloxía Pública
Antropoloxía
Paisaxe
Mancomún
Fecha de publicaciónmay-2018
EditorCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
CitaciónAnaina 5 (2018)
SerieSerie electrónica de monografías didácticas y de divulgación
5
Resumen[GA] A participación das comunidades na identificación, activación e xestión do seu patrimonio é unha das medidas que nos últimos anos está implementándose nas distintas normativas e lexislacións. Proxectos de investigación europeos como NEARCH e de ámbito estatal como ParticiPat analizan os distintos usos da participación social en arqueoloxía e noutros ámbitos do patrimonio, así como novos modelos e estratexias para involucrar á poboación. No marco destes proxectos xordeu a oportunidade de colaboración entre o Incipit e o proxecto de arqueoloxía en comunidade Costa dos Castros, promovido polas Comunidades de Montes Veciñais en Man Común do concello de Oia (Pontevedra), que estaba a aplicar un modelo de participación e financiamento innovador en Galicia. Este texto é parte do resultado da investigación etnográfica de campo e das actividades participativas levadas a cabo pola autora entre os anos 2015 e 2016.
[ES] La participación de las comunidades en la identificación, activación y gestión de se patrimonio es una de las medidas que en los últimos años se está implementando en las diferentes normativas y legislaciones. Proyectos de investigación europeos como NEARCH y a nivel estatal como ParticiPat analizan los diferentes usos de la participación social en arqueología y en otras áreas del patrimonio, así como nuevos modelos y estrategias para involucrar a la población. En el marco de estos proyectos, la oportunidad de colaborar entre el Incipit y el proyecto de arqueología en comunidad Costa dos Castros, promovido por las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común del municipio de Oia (Pontevedra), estaba aplicando un modelo de participación y financiación innovadora en Galicia Este texto es parte del resultado de la investigación de campo etnográfica y de las actividades participativas llevadas a cabo por la autora entre los años 2015 y 2016.
DescripciónFotografía, deseño e maquetación: Juan Pablo Venditti, 7H cooperativa cultural.-- Transcripción: Rubén Vuelta-Santín.
Versión del editorhttp://www.incipit.csic.es/es/Series/SerieAnaina.aspx
URIhttp://hdl.handle.net/10261/169237
ISBN978-84-09-02833-7
ISSN2174-8616
ReferenciasD. L. : C 1096-2018
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Anaina
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Anaina_5_Outras_caras_oia.pdf4 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.