English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/165207
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

De quan els esclaus no eren (només) negres africans: a l'entorn de l'esclavitud i del tràfic d'esclaus a la Mediterrània tardomedieval des de l'observatori barceloní

AutorSalicrú Lluch, Roser
Palabras claveMedieval slavery
Christian Western Mediterranean
Mamluk Empire
Atlantic slavers
Esclavitud medieval
Mediterrània occidental cristiana
Imperi mameluc
Esclavitud atlàntica
Fecha de publicación2017
EditorMuseo Marítimo (Barcelona)
CitaciónDrassana. Revista del Museu Marítim (25) : 52-65 (2017)
Resumen[EN] Slavery, seen not as a production system but rather as the socioeconomic presence and use of the workforce of slaves, is a structural institution that also had a great impact in the medieval era. This was particularly so in the Christian Western Mediterranean but also in the Mamluk Empire. However, although it is generally considered to be an almost irrelevant precedent to the Atlantic slave trade, it is increasingly clear that medieval slavery is the direct precedent, the field of experimentation and starting point of the first Atlantic slavers. This article outlines some of the key points for understanding the topic.
[CA] L’esclavitud, entesa no com a sistema productiu sinó com a presència i ús socioeconòmic de la força de treball d’esclaus i esclaves, és un fenomen estructural que també tingué una gran incidència a l’època medieval. Sobretot a la Mediterrània occidental cristiana, per bé que, igualment, a l’imperi mameluc. Però tot i que en general es considera una mena de precedent quasi irrellevant, cada vegada és més clar que l’esclavitud medieval és el precedent directe, el terreny d’experimentació i el punt de partida de la primera esclavitud atlàntica. Aquest article dona algunes de les claus per entendre el fenomen.
Versión del editorhttps://www.raco.cat/index.php/Drassana/index
http://mmb.cat/wp-content/uploads/2017/12/Drassana-25_WEB.pdf
URIhttp://hdl.handle.net/10261/165207
ISSN0214-2279
E-ISSN2385-3425
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Salicru-2017-Drassana_25_De quan els esclaus....pdf766,72 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.