Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/164708
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Les finances municipals de Barcelona: aproximació a través d'un llibre de Clavaria (1414)

AuthorsMiquel Milian, Laura CSIC
KeywordsLlibres de clavaria
Barcelona
Segle XV
Registres
Consell de Cent
Issue Date2018
PublisherCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitationRenda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez : 279-319 (2018)
AbstractEl principal objectiu d'aquesta recerca és dur a terme una anàlisi d'aquest registre que, en primer lloc, permeti entendre el funcionament de la clavaria barcelonina i veure quins ingressos i despeses s'hi enregistraven. Amb aquestes dades, confrontades amb les proporcionades pels darrers estudis sobre el tema es pretén realitzar una aproximació a les finances del Consell a començament del segle XV. Ara bé, les limitacions imposades per la font emprada són evidents, de manera que un altre dels propòsits d'aquesta recerca és, precisament, veure quin abast real té l'estudi d'un llibre de clavaria, la informació que se'n pot desprendre i aquella que en queda omesa, sobre la qual no es pot inferir res si no és mitjançant l'anàlisi d'altres tipus de fonts. Per últim, malgrat que aquest estudi és de caire molt específic i limitat en el temps i l'espai, la voluntat és que serveixi de punt de partida i model amb vista a un treball posterior que abasti un marc cronològic més ampli.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/164708
ISBN978-84-00-103224
978-84-00-10323-1 (e-ISBN)
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros

Files in This Item:
File Description SizeFormat
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.