English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/164706
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Els arrendataris dels drets del General des de l'observatori de Girona (ca.1380-ca.1440)

AutorReixach Sala, Albert
Fecha de publicación2018
EditorCSIC - Institución Milá y Fontanals (IMF)
CitaciónRenda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval: estudis dedicats a Manuel Sánchez Martínez : 211-252 (2018)
ResumenAquesta contribució s'apropa als negocis que generava el sistema fiscal del General de Catalunya centrant-se en l'exemple de l'àrea de Girona durant el període comprès, a grans trets, entre els anys 1380 i 1440. Després d'una breu presentació de les figures impositives objecte d'estudi, es traça una prosopografia dels inversors en l'arrendament de generalitats dels draps al districte fiscal de la ciutat de l'Onyar i dels que, originaris d'aquest territori, s'adjudicaren els d'altres demarcacions. Tot plegat, amb l'objectiu d'identificar perfils habituals entre els que participaren en la col·lecta dels drets del General i d'entreveure les connexions que mantenien amb els sectors econòmics més vinculats als productes gravats.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/164706
ISBN978-84-00-103224
978-84-00-10323-1 (e-ISBN)
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.