English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/160040
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Centres d'investigació i recerca arqueològica a Catalunya: reflexions des de l'Agència Estatal CSIC

AutorTerradas-Batlle, Xavier ; Clemente-Conte, Ignacio ; Gibaja, Juan Francisco ; Ibáñez-Estévez, Juan José ; Mozota Holgueras, Millán ; Nieto-Espinet, Ariadna ; Valenzuela-Lamas, Silvia
Palabras claveRecerca arqueológica
Catalunya
CSIC
Institució Milà i Fontanals de Barcelona
Assumpció Vila
Martín Almagro
Lluís Pericot
Joan Maluquer
Mª Eugenia Aubet
Fecha de publicación2017
EditorUniversidad de Lleida
CitaciónRevista d'arqueologia de Ponent (27) : 273-294 (2017)
ResumenLa recerca arqueològica realitzada a Catalunya des del CSIC té una llarga història tot i que s’ha dut a terme amb una certa discontinuïtat. Els orígens es remunten a l’any 1958, quan es va constituir l’Instituto de Arqueología del Mediterráneo sota la direcció dels Drs. Martín Almagro i Lluís Pericot, tasca prosseguida pel Dr. Joan Maluquer i que finalitzà als anys vuitanta quan la seva darrera titular, la Dra. Mª Eugenia Aubet, va optar per una càtedra universitària. Després d’uns anys sense personal vinculat ni activitat científica en aquest àmbit, es va reprendre la recerca arqueològica de la mà de la Dra. Assumpció Vila a la Institució Milà i Fontanals de Barcelona, centre adscrit a l’àrea científica d’Humanitats i Ciències Socials del CSIC. Així, en aquest institut es va crear l’Àrea d’Arqueologia, que l’any 1994 es va reconvertir en Laboratori d’Arqueologia. Degut a les canviants regulacions administratives i científiques l’any 2004 es va constituir el Departament d’Arqueologia i Antropologia, en el marc del qual s’han anat succeint diversos grups de recerca fins que, recentment (2014), han quedat instituïts els dos grups de recerca arqueològica vigents: Complexitat i Dinàmiques Socio-Ecològiques (CASES) i Arqueologia de les Dinàmiques Socials (ADS). Els components d’aquest darrer grup som els autors d’aquesta contribució.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/160040
DOI10.21001/rap.2017.27.12
ISSN1131-883-X
E-ISSN2385-4723
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
terradas-2017-Centres_dinvestigacio_i_recerca_arqueolo.pdf575,94 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.