English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/156217
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Lluís Alcanyísi la seua obra en el context social del primer renaixement valencià

AutorArrizabalaga, Jon
Palabras claveLluís Alcanyís
Valencia
Segles XV-XVI
Medicina universitaria
Practica professional de la medicina i la cirurgia
Inquisició
Fecha de publicación2017
EditorUlleye
CitaciónLluís Alcanyís, 500 anys : Xàtiva, ¿1440? - València, 1506 : 57-79 (2017)
ResumenLluís Alcanyís és una de les personalitats mediques rnés destacades de la Valencia baixmedieval. Durant l'últim terç del segle XV i els prirners anys del XVI -un periode en que la ciutat de Valencia, gràcies a l'expansió de la puixant burgesia artesana i mercantil local, exercia a tots els nivells una hegemonía inqüestionable a la Corona d'Aragó i a tot el món hispànic ocupa en aquesta ciutat càrrecs de la més elevada responsabilitat en l'ensenyament i el control de la practica professional de la medicina i la cirurgia. Paradoxalment, després de la seva detenció, acusat de judaïtzant per la Inquisició el febrer de 1504, fou apartat de tots els càrrecs, empresonat, processat, condenmat a mort i, finalment, cremat viu en un acte de fe que tingué lloc a Valencia el 25 de novembre de 1506. Uns quínze anys abans del seu trágic final, Lluís Alcanyís publicá en catala el "Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència" [Valencia, Nicolaus Spindeler, c. 1490], el seu únic escrit medic conegut. En la segona part d'aquest treball, s'intenta retre compte del contingut i sentit d'aquesta obra, plenament inserible dins un genere literari molt prodigat en la medicina universitaria baixmedieval i moderna, el dels tractats de pesta. Previament, s'oferirx una síntesi de les escasses dades biogràfiques disponibles sobre Alcanyís, amb el desig de contribuir a una millor comprensió de la significació histórica del seu Regiment dins el context de la Valencia del Primer Renaixement.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/156217
ISBN84-947138-3-5
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.