English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/155404
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Modelització i control d'un reformador d'etanol amb vapor

AutorPérez Contreras, Eloi
DirectorOcampo-Martinez, Carlos; Serra, Maria
Fecha de publicación2015
EditorUniversidad Politécnica de Cataluña
ResumenEn el Projecte Final de Carrera (PFC) que es presenta a continuació, s’obté un nou disseny d’un controlador predictiu no lineal (NMPC: Nonlinear Model Predictive Control ) per a un reformador d’Etanol amb Vapor (ESR: Ethanol Steam Reformer ) utilitzat per a la producció d’hidrogen pur per una Pila de Combustible (PEM: Proton Exchange Membrane). Es realitza un model matemàtic del sistema a partir de les equacions de balanç de massa i energia del reactor catalític i la membrana de separació del Reformador d’Etanol amb Vapor. Aquest estudi s’ha basat en models matemàtics per a l’ESR de la biblio- grafia existent, en els que s’hi ha realitzat diverses modificacions. A partir del model, s’analitza la dina`mica i l’estat estacionari del sistema, obtenint un punt d’operació per a la minimitzacio´ del cost de producció de l’hidrogen. El controlador dissenyat és un NMPC degut a les restriccions i a l’alta no linealitat del sistema. El controlador utilitza directament les equacions diferencials cont´ınues i no lineals del model matemàtic com a model de simulació, i conté un model intern realitzat mitjançant la tècnica del mostreig de les dades. A partir de l’anàlisi de resultats del model i del controlador, es conclou amb la viabilitat de l’estratègia i estructura de control proposades i la possibilitat de garantir el funcionament del controlador a temps real.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/155404
Aparece en las colecciones: (IRII) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Etanol Vapor.pdf1,15 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.