Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/152338
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

DIVERSA. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa

Other TitlesDIVERSA. Archaeology from Incipit beyond Europe
AuthorsFábrega-Álvarez, Pastor CSIC ORCID ; Criado-Boado, Felipe CSIC ORCID ; Barreiro, David CSIC ; Parcero-Oubiña, César CSIC ORCID ; Aboal-Fernández, Roberto ; Aldabe, Joaquín; Borie, César; Dal Zovo, Cecilia CSIC ; Gianotti, Camila CSIC ; González-García, A. César ; González-Ruibal, Alfredo CSIC ORCID ; Kleihege, Christopher; Nieto Miranda, Carlos; Pino, Mariela; Tuul
KeywordsDiversidade
Sociedade
Arqueoloxía
Paisaxes
Tempo
Espazo
Diversity
Society
Archaeology
Landscapes
Time
Space
Issue DateJul-2017
PublisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
CitationAnaina 4 (2017)
SeriesSerie electrónica de monografías didácticas y de divulgación
4
Abstract[GA] Hai dous anos, o Incipit deseñou e organizou unha mostra titulada “Diversa: Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa”. Esta mostra nutríase de contidos procedentes de diferentes proxectos arqueolóxicos e etnoarqueolóxicos levados a cabo dende o Incipit alén Europa. Os elementos comúns a todos estes proxectos seguen a ser, unha perspectiva comunitaria e un sentido da práctica científica inseparables do traballo político coas comunidades de todo o mundo, amais de facer visible esta perspectiva á nosa propia comunidade.
[EN] Two years ago, the Incipit designed and organized an exhibition, entitled “Diverse: Archaeology from Incipit beyond Europe”. This exhibition was based on different archaeological and ethnoarchaeological projects carried out by the Incipit around the world. The common elements in all of these projects were, and still are, a community perspective and a sense of scientific practice as being inseparable from political work with citizens everywhere, along with the aim of making this perspective visible to our own community.
DescriptionPastor Fábrega-Álvarez & Felipe Criado-Boado (eds.).
A diversidade cultural é un reto para a investigación, tanto como para a convivencia. O mellor coñecemento do que é diferente incrementa a nosa comprensión da realidade.-- Cultural diversity is a major challenge both for research and coexistence The deeper we know the difference, the better we understand reality.
Publisher version (URL)http://www.incipit.csic.es/es/Series/SerieAnaina.aspx
URIhttp://hdl.handle.net/10261/152338
ISBN978-84-697-3925-9
ISSN2174-8616
Appears in Collections:(INCIPIT) Anaina

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ANAINA_4.pdf7,92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Google ScholarTM

Check

Altmetric


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.