English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/152338
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

DIVERSA. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa

Otros títulosDIVERSA. Archaeology from Incipit beyond Europe
AutorFábrega-Álvarez, Pastor ; Criado-Boado, Felipe ; Barreiro, David ; Parcero-Oubiña, César ; Aboal-Fernández, Roberto ; Aldabe, Joaquín; Borie, César; Dal Zovo, Cecilia ; Gianotti, Camila ; González-García, A. César ; González-Ruibal, Alfredo ; Kleihege, Christopher; Nieto Miranda, Carlos; Pino, Mariela; Tuul
Palabras claveDiversidade
Sociedade
Arqueoloxía
Paisaxes
Tempo
Espazo
Diversity
Society
Archaeology
Landscapes
Time
Space
Fecha de publicaciónjul-2017
EditorCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
CitaciónAnaina 4 (2017)
SerieSerie electrónica de monografías didácticas y de divulgación
4
Resumen[GA] Hai dous anos, o Incipit deseñou e organizou unha mostra titulada “Diversa: Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa”. Esta mostra nutríase de contidos procedentes de diferentes proxectos arqueolóxicos e etnoarqueolóxicos levados a cabo dende o Incipit alén Europa. Os elementos comúns a todos estes proxectos seguen a ser, unha perspectiva comunitaria e un sentido da práctica científica inseparables do traballo político coas comunidades de todo o mundo, amais de facer visible esta perspectiva á nosa propia comunidade.
[EN] Two years ago, the Incipit designed and organized an exhibition, entitled “Diverse: Archaeology from Incipit beyond Europe”. This exhibition was based on different archaeological and ethnoarchaeological projects carried out by the Incipit around the world. The common elements in all of these projects were, and still are, a community perspective and a sense of scientific practice as being inseparable from political work with citizens everywhere, along with the aim of making this perspective visible to our own community.
DescripciónPastor Fábrega-Álvarez & Felipe Criado-Boado (eds.).
A diversidade cultural é un reto para a investigación, tanto como para a convivencia. O mellor coñecemento do que é diferente incrementa a nosa comprensión da realidade.-- Cultural diversity is a major challenge both for research and coexistence The deeper we know the difference, the better we understand reality.
Versión del editorhttp://www.incipit.csic.es/es/Series/SerieAnaina.aspx
URIhttp://hdl.handle.net/10261/152338
ISBN978-84-697-3925-9
ISSN2174-8616
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Anaina
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
ANAINA_4.pdf7,92 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.