English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/14947
Compartir / Impacto:
Estadísticas
Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Ver citas en Google académico
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Título

Alguns camins per a apaivagar els conflictes per incidents de pirateria en el Mediterrani Occidental

Otros títulosWays to bring about peace in conflicts arising out of incidents of piracy in the western mediterranean
AutorMutgé Vives, Josefina
Palabras clavePiratería
Cartes
Negociacions diplomàtiques
Impostos
Relacions França-Corona d’Aragó
Segles XIII-XIV
Piracy
Letters of warrant or reprisal
Diplomatic negotiations
Taxes
Relations between France and the Crown of Aragon
13th Century
14th Century
Fecha de publicación30-dic-2008
EditorConsejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
CitaciónAnuario de Estudios Medievales 38 (2): 901-919 (2008)
Resumen[CT] Aquest treball té com a finalitat estudiar els diferents sistemes utilitzats en els segles XIII i XIV pels sobirans catalanoaragonesos per tal d’evitar el desencadenament de les temudes cartes de marca o de represalia que els governs de les nacions concedien a un dels seus súbdits per a confiscar els béns dels ciutadans de l’estat estranger del qual havia sofert un greuge. Els sobirans catalanoaragonesos tractaren d’impedir que les marques que els rei de França decretaren contra la Corona d’Aragó fossin evitades. Per això utilitzaren tres vies: 1. Les negociacions diplomàtiques amb la cort francesa. 2. La instauració d’un impost sobre les mercaderies, amb la recaptació del qual poder compensar els perjudicats. 3. La indemnització dels perjudicats utilitzant els recursos de la propia Corona catalanoaragonesa.
[EN] This paper has as its aim the study of the different systems used in the XIII and XIV centuries by the Catalano- Aragonese sovereigns to avoid the dreaded letters of warrant or reprisal issued by the governments of various nations. These were granted to one of their subjects to allow him to confiscate property belonging to the citizens from the foreign state which had suffered the wrong. The Catalano- Aragonese sovereigns tried to avoid the letters of warrant decreed against the Crown of Aragon by the kings of France. They used three ways to achieve this: 1. By diplomatic negotiations with the French Court. 2. By the institution of a tax on the merchandise, with which they could compensate those who had been wronged. 3. By the indemnification of the person wronged through the recourses available to the Catalano-Aragonese crown itself.
Descripción19 pages. --Acta del coloquio: "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània Medieval"
Versión del editorhttp://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/89
URIhttp://hdl.handle.net/10261/14947
ISSN1988-4230 (Online)
0066-5061 (Print)
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
90.pdf116,34 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.