English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/148321
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Els Sepulcres de Fossa del Carrer del Pí 11

AutorCebriá, Artur; Miró, Nuria; Gibaja, Juan Francisco ; Subirà, Mª Eulàlia
Palabras claveBarcelona
Neolític mitjà
Intervencions arqueològiques
Sepulcres de Fossa
Fecha de publicación2016
EditorMuseu d'Història de Barcelona
CitaciónLa Prehistòria al Pla de Barcelona. Documents per a una nova síntesi : 179-181 (2016)
ResumenL'any 1993, amb motiu del projecte de reforma i restauració d'un palau situat al carrer del Pi 11, i datat entre els segles XV i XVI, es va dur a terme el control arqueologic de la remoció de terres i la documentació de les estructures arquitectòniques de l'edifici. La direcció dels treballs es van encarregar a Núria Miró i a Artur Cebria, sota el control del Centre d'Arqueologia de la Ciutat i del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. La intervenció es va centrar en dos punts concrets: el primer sector (sector 1000) ubicat al pati interior de l'edifici, i el segon sector (sector 3000), a l'entrada de la finca. Les datacions disponibles per a. es sepultures del carrer del Pi 11, se situen ca. 4000-3800 a.n.e. En el context del neolític mitjà català, s'integra perfectament en la fase plena dels sepulcres de fossa tan ben representada en aquest període a les comarques del Vallès, del Prepirineu central i de Girona.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/148321
Identificadoresissn: 2014-3532
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.