English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/144379
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Balanç de carboni: els embornals a Catalunya

AutorVayreda, Jordi; Retana, Javier; Savé, Robert; Funes, I.; Sebastià, Maria Teresa; Calvo, Eva María ; Catalán, Jordi; Batalla, M.
Fecha de publicación2016
EditorCataluña. Generalidad
CitaciónTercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya 3: 65-92 (2016)
ResumenEn aquest capítol es determinen els estocs i els embornals de carboni (C) dels diferents sistemes terrestres i marins. El bosc és el sistema terrestre que manté en estoc més quantitat de carboni per hectàrea, 149,5 Mg Cha−1 (en una proporció vegetació/sòl [v:s] de 60:100). Els prats ocupen la segona posició, amb 121,4 Mg Cha−1 (v:s d ’11:10 0 ), i a continuació trobem els conreus llenyosos i els matollars, amb 104,0 Mg Cha−1 (v:s de 12:100) i 112,1 Mg Cha−1 (v:s de 15:100), respectivament. En la darrera posició, hi ha els conreus herbacis, amb 100,8 Mg Cha−1 (v:s d’1:100). La mar catalana ha anat augmentant l’estoc de carboni des del 1750 fins al 2001, amb un còmput acumulat de 12 Mg Cha−1. Les praderies de fanerògames, que acumulen 330 Mg Cha−1 (en una proporció planta/sediment de 4:100) són molt destacables. Les aigües continentals mantenen 47,9 Mg Cha−1, però una part molt elevada és carboni inorgànic dissolt del sistema carbònic-carbonats, que es calcula que pot ser trenta vegades superior al carboni orgànic. [...]
Descripción28 pages, 3 figues, 5 tables
Versión del editorhttp://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallarticle/Tercer-informe-sobre-el-canvi-climatic-a-Catalunya-00003
URIhttp://hdl.handle.net/10261/144379
Identificadoresisbn: 9788499653174
isbn: 9788439394488
Aparece en las colecciones: (CEAB) Libros y partes de libros
(ICM) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Vayreda_et_al_2016_Tercer_Informe_Canvi_Climatic_Catalunya.pdf565,89 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.