English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/141761
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Ciència ciutadana: una nova aproximació per observar el mar

AutorPiera, Jaume
Fecha de publicación21-dic-2015
ResumenL’atractiu del medi marí ha impulsat des de molt antic la seva descoberta. Malgrat l’interès per estudiar-lo, avui en dia encara desconeixem en gran mesura moltes de les característiques dels ecosistemes marins i aquest desconeixement es deu en gran part a la dificultat per observar aquest entorn. En els darrers anys s’han impulsat noves aproximacions per obtenir observacions addicionals a les obtingudes amb ciència convencional que es basen en el nou concepte de “ciència ciutadana”. En els projectes de ciència ciutadana hi participen persones sense formació científica específica per recopilar grans conjunts de dades, col·laborar a fer-ne l’anàlisi o fins i tot construir-se els seus propis instruments. Aquest nou sistema de col·laboració té un gran potencial per a la recerca del mar. En aquesta conferència s’exposaran exemples d’activitats de recerca marina basada en aquesta nova aproximació
DescripciónCiclo Dilluns de ciència: El Planeta Blau: Aproximacions al Coneixement del Medi Marí en la Residència d'Investigador de Barcelona
URIhttp://hdl.handle.net/10261/141761
Aparece en las colecciones: (ICM) Cursos-Material didáctico
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.