English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/141297
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Flux gènic asimètric entre poblacions del cranc marí Liocarcinus depurator

AutorOjeda Martín, Víctor; Pascual, M.; García, Teresa; Mestres, Francesc; Abelló, Pere
Fecha de publicación23-jun-2015
EditorSocietat Catalana de Biologia
CitaciónXV Jornada de Biologia Evolutiva. Programa: 22 (2015)
ResumenEn les espècies marines, les discontinuïtats oceanogràfiques poden ser permanents i asimètriques, permetent un cert flux gènic principalment unidireccional. No obstant, aquest fronts poden fluctuar i provocar canvis en las direccions migratòries. Hem analitzat la diferenciació genètica espacial del cranc Liocarcinus depurator prenent mostres a l'oest de la Mediterrània on es troben les tres principals discontinuïtats oceanogràfiques d¿aquesta zona: l'Estret de Gibraltar, el Front Almeria-Oran i el Canal d'Eivissa. S'ha seqüenciat un fragment del gen citocrom oxidasa I en més de 400 individus capturats en 5 localitats i en 4 períodes diferents. D'aquesta manera aquests canvis genètics es poden estimar en l'espai i el temps. Les diferències interanuals han anat variant en les poblacions de mostreig, probablement degut a canvis locals dels patrons de circulació del flux asimètric. Aquest estudi posa de manifest la importància de les anàlisis temporals per tal d'entendre millor l'estructura genètica de les espècies
DescripciónXV Jornada de Biologia Evolutiva organizada por la Secció de Biologia Evolutiva, 23 de juny de 2015, Barcelona
Versión del editorhttp://scb.iec.cat/xv-jornada-de-biologia-evolutiva/
URIhttp://hdl.handle.net/10261/141297
Aparece en las colecciones: (ICM) Comunicaciones congresos
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.