English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/140663
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Transcripción de las Consuetudines Episcopatus Gerundensis

AuthorsLópez de Ayala, M. José; Conde Salazar, Matilde
Issue Date1995
PublisherEscola d'Administració Pública de Catalunya
CitationRevista de llengua i dret nº 24: 31-98 (1995)
AbstractConsuetes del Bisbat de Girona, recopilades i redactades per Tomàs Mieres l'any 1439 i transcrites el segle xviii en paper de la segona meitat d'aquell mateix segle, amb un total de 107 pàgines numerades, que recullen el text llatí. A més, hi ha 26 pàgines sense numerar que corresponen a l'índex de les Consuetes i a un glossari final en castellà, que complementa aquesta obra. El text llatí presenta unes notes marginals de la mateixa època i fins i tot amb la mateixa lletra. Aquestes regles, que es trobaven als llibres dels Perits de Girona de manera desordenada, són reorganitzades per l'autor, amb l'ajuda d'una sèrie d'honorables barons i mestres de la diòcesi, en una compilació coherent i de consulta assequible. El text llatí reuneix, en 71 epígrafs, la legislació referent als drets personals, usos i costums pel que fa a les diferents classes de llauradors que pertanyien a les Esglésies Parroquials de la Diòcesi de Girona. Les notes marginals aclareixen i amplien alguns conceptes remetent, generalment, a les fonts. La part castellana, als 30 apartats, dóna una explicació de diferents termes antics, recollits de manuscrits anteriors relatius a Homes propis [...] i als drets i obligacions de cada un d'ells, amb informació bibliogràfica abundant. Segons l'informe del Dr. Sanchez Mariana, director de la Secció de Manuscrits de la Biblioteca Nacional de Madrid, es tracta d'un manuscrit anònim, l'edició del qual es va preparar el segle xviii.
Publisher version (URL)http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/574
URIhttp://hdl.handle.net/10261/140663
ISSN0212-5056
Appears in Collections:(CCHS-ILC) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Consuetudines Episcopatus Gerundensis.pdf1,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.