English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/140267
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Evolución Holocena do sector costeiro de Punta dos Pericos (Ribeira, A Coruña)

AutorCosta-Casais, Manuela ; Martínez Cortizas, Antonio; Pontevedra Pombal, Xabier ; Berasategui Vinagre, I.; Ferro Vázquez, María Cruz ; Rodríguez Racedo, José
Fecha de publicación2012
EditorAndavira
CitaciónA Arte Rupestre no Norte do Barbanza: 153-172 (2012)
ResumenA aplicación das Ciencias da Terra a contextos arqueolóxicos está sendo cada vez máis utilizada para coñecer a información paleoambiental que agochan as formación superficiais -sedimentos e os solos- tanto no xacemento como no seu entorno. A integración dos datos obtidos polas disciplinas das Ciencias da Terra é de gran axuda para coñecer os procesos que se xeran antes, durante e despois do abandono dun xacemento. Coas ferramentas aportadas por cada disciplina, se obteñen da- tos que, integrándoos e relacionándoos entre si, son a base para prantexar a reconstrución e interpretación dos ambientes pasados no que se atopa o xacemento obxecto de estudo. A pesares de obter unha información ampla a reconstrución é sempre parcial, xa que algúns ambientes do pasado sufriron condicións de formación non comparables ás dos ambientes actuais (Martínez Cortizas, 2000).
URIhttp://hdl.handle.net/10261/140267
Identificadoresisbn: 9788484086666
Aparece en las colecciones: (INCIPIT) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.