English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/139913
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCosta-Casais, Manuela-
dc.contributor.advisorMartínez Cortizas, Antonio-
dc.contributor.authorTallón Armada, R.-
dc.date.accessioned2016-11-07T13:16:00Z-
dc.date.available2016-11-07T13:16:00Z-
dc.date.issued2012-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/139913-
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Santiago de Compostela (Departamento de Edafología y Química Agrícola) para comseguir el Grado en Biología.-
dc.description.sponsorshipEste traballo de investigación realizouse grazas ao convenio coa Dirección Xeral de Patrimonio, consellería de cultura e Deporte, "Realización de análises paleoambientais e arqueométricas do Xacemento do Areal" e ao proxecto e 90SEGO15606PR (2009-2012) "Xeoarqueoloxía reconstrución paleoambiental. Metodoloxía aplicada a contextos arqueolóxico-culturais", Consellería de Economñia e Industria, Xunta de Galicia.-
dc.publisherUniversidad de Santiago de Compostela-
dc.publisherCSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)-
dc.rightsclosedAccess-
dc.titleMarco evolutivo dunha explotación salineira de época romana (Vigo, Pontevedra)-
dc.title.alternativeMarco evolutivo de una explotación salinera de época romana (Vigo, Pontevedra)-
dc.typetesina-
dc.date.updated2016-11-07T13:16:00Z-
dc.description.versionPeer Reviewed-
dc.language.rfc3066glg-
dc.contributor.funderXunta de Galicia-
dc.relation.csic-
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100010801es_ES
Appears in Collections:(INCIPIT) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.