English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/13818
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

L’envelliment demogràfic a Catalunya

AutorPérez Díaz, Julio
Palabras clavevejez
envejecimiento demográfic
Cataluña
mortalidad
natalidad
migraciones
revolución reproductiva
reproducción
Fecha de publicación19-jun-2009
ResumenAquest treball fa un breu estat de la qüestió sobre l’envelliment demogràfic a Catalunya. Es presenten les dades més recents sobre l’estructura per edats i sobre alguns dels seus immediats determinants, i s’insereixen en sèries històriques què donen una major perspectiva a les dades actuals i a les possibles previsions d’evolució futura. A la presentació de dades s’afegeixen aclariments conceptuals i metodològics, com la pròpia definició del fenomen analitzat o les seves determinacions geogràfiques. En aquest cas l’escala territorial ocupa un paper fonamental: per sobre dels grans canvis experimentats per la reproducció humana (autèntic motor explicatiu de l’envelliment poblacional “macro”) el paper de les migracions és tant més determinant com menor és l’àmbit poblacional analitzat. Finalment, es fan algunes consideracions sobre els tòpics més freqüents pel que fa a les conseqüències socials i econòmiques suposadament negatives, i es suggereixen òptiques d’investigació alternatives menys alarmistes.
DescripciónPérez Díaz, J. (2005), "Lʼenvelliment demogràfic a Catalunya" II Jornades de població. La població a Catalunya. Centre dʼEstudis Demogràfics.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/13818
Aparece en las colecciones: (CCHS-IEGD) Comunicaciones congresos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2005Jornades.pdf1,23 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.