English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/138000
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Título

Aproximació interdisciplinària a l'acció del foc en les inhumacions i aixovars del Neolític antic cardial de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat)

AutorAntolín i Tutusaus, Ferran ; Ache, Mireia; Bergadà, M. M.; Blasco, A; Buxó, Ramon; Edo, M.; Gibaja, Juan Francisco ; Mensua, Carme; Palomo, Antoni; Piqué, Raquel ; Ruiz Ventura, Jordi; Saña Seguí, María; Verdún, Ester; Villalba, María Josefa
Fecha de publicación2011
EditorHugony Editore
CitaciónLa cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d'investigació : 151-157 (2011)
Resumen[EN] This article presents an interdisciplinary study of archaeological materials excavated from the reservoir layer 18 of the cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Spain). This layer is formed by a deposit coluvional blocks and gravels in a matrix of silty sand with clay. Ceramic materials are ascribed to the ancient neolithic cardial full and one of his datings obtained on grain seed is 5475-5305 cal ANE. The aim of this study answers the question: what is the origin of the whole and the relationship of the materials with fire.
[CA] En aquest article es presenta un estudi interdisciplinari de materials arqueològics excavats de la capa de dipòsit 18 de la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, Espanya). Aquesta capa està formada per un dipòsit de blocs coluvional i graves en una matriu de sorra llimosa amb argila. Els materials ceràmics són atribuïts a l'antic cardial neolítica complet i un dels seus datacions obtingudes en el germen del gra és 5475-5305 cal ANE. L'objectiu d'aquest estudi respon a la pregunta: quin és l'origen del conjunt i la relació dels materials amb foc.
DescripciónAntolín, F; Ache, M; Bergadà, M.M; Blasco, A; Buxó, R; Edo, M; Gibaja, J.F; Mensua, C; Palomo, A; Piqué, R; Ruiz, J; Saña, M; Verdún, E; Villalba, M.J. 2011 in Blasco, A; Edo, M; Villalba, M.J. (coord). La cova de Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Actes de les Jornades Internacionals de Prehistòria "El Garraf, 30 anys d'investigació arqueològica". Begues, 5 al 7 de desembre de 2008. Col·lecció Actes. EDAR-Hugony editore. Milano. 2011.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/138000
Identificadoresisbn: ISBN 978-88-904489-8-0
Aparece en las colecciones: (IMF) Libros y partes de libros
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.