English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/137817
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Exportar a otros formatos:

Title

Redescubriendo o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña): nuevos resultados de la campaña arqueológica de 2008

Other TitlesRediscovering o Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña): new results of archaelogical excavation in 2008
AuthorsAyán Vila, Xurxo ; Costa-Casais, Manuela ; Tallón Armada, R.; Rodríguez Martínez, Rafael; Franco Fernández, Manuel Antonio
KeywordsIdade do Ferro
Iron Age
Arqueoloxía da Paisaxe
Poboado fortificado
Hillfort
Landscape Archaeology
Issue Date2011
PublisherMuseo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba
CitationFérvedes 7: 159-168 (2011)
Abstract[GL] O Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña) é un xacemento arqueolóxico emblemático na historia da Arqueoloxía galega e un dos poboados da 1ª Idade do Ferro máis importantes para comprendermos o xurdimento da paisaxe fortificada en Galicia. Os resultados das continuadas in-tervencións arqueolóxicas desenvoltas ao longo da década de 1970 e comezos de 1980 apenas se deron a coñecer á comunidade científica e á sociedade en xeral. En 2008 retomamos a escavación arqueolóxica deste castro dentro do noso proxecto arqueolóxico dos castros de Neixón (2003-2008). A presente comunicación fornece unha interpretación global do sitio partindo dos resultados da campaña de 2008.
[EN] O Castro Pequeno de Neixón (Boiro, A Coruña) is a ve ry important archaeological site into the histo- ry of galician Archaeology. In this sense, it is one of the main hillforts to know the emergence of fortified landscape during the first Iron Age. Unfortunately the publi cation record of excavations in the 70’s and 80’s at this site is rather poor. In 2008 Laboratory of Heritage (National Research Council) take up again the research thanks to the international fieldwork project of Neixón (2003-2008). In this paper we show the preliminary results of our archaeological excavation at this site.
DescriptionRecoge los contenidos presentados al 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba, celebrado los días 20-23 de julio de 2011. (2º. 2011. Vilalba).
URIhttp://hdl.handle.net/10261/137817
Identifiersissn: 1134-6787
DL LU-243-2010
Appears in Collections:(IEGPS) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.