English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/137510
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Estructuras arqueolóxicas: estratexias metodolóxicas das Ciencias da Terra (O Castro Pequeno de Neixón).

AutorCosta-Casais, Manuela ; Kaal, Joeri ; Ayán Vila, Xurxo ; Tallón Armada, R.; Martínez Cortizas, Antonio
Palabras claveIdade do Ferro
Fecha de publicación2011
EditorMuseo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba
CitaciónFérvedes 7: 282 (2011)
ResumenNeste traballo planéase a busca dunha estratexia metodolóxica, no marco das Ciencias da Terra, para analizar estructuras arqueolóxicas puntuais contextualizadas nun período arqueolóxico-cultural coñecido. Para iso elíxese o Castro Pequeno de Neixón localizado en Boiro, na ría de Arousa (A coruña). Seleccionáronse tres estructuras de combustión, que se identificaron con espazos de actividade doméstica, metalúrxica e ritual. Caracterízanse as propiedades fisicoquímicas, a composición elemental das fases inorgánicas e orgánicas, a determinación da abundancia de material piroxénico e a análise dos macrorrestos de carbóns. O obxectivo principal é coñecer si as propiedades analizadas aportan información sobre o uso diferencial das estructuras.
DescripciónRecoge los contenidos presentados al 2º Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba, celebrado los días 20-23 de julio de 2011. (2º. 2011. Vilalba).
URIhttp://hdl.handle.net/10261/137510
Identificadoresissn: 1134-6787
DL LU-243-2010
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.