Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/137228
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Reunir totes les plantes de Catalunya: adquisició de 5 herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer

AuthorsGavioli, Laura CSIC ORCID
AdvisorHochadel, Olive
KeywordsHerbarios históricos
Instituto Botánico de Barcelona
Pius Font i Quer
Herbario Cadevall
Herbario Trèmols
Herbario Vayreda
Herbario Salvador
Herbario Sennen
Historical herbaria
Botanical Institute of Barcelona
Cadevall Herbaria
Trèmols Herbaria
Vayreda Herbaria
Salvador Herbaria
Sennen Herbaria
Issue Date12-Jul-2016
CitationReunir totes les plantes de Catalunya: adquisició de 5 herbaris de l'Institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de Pius Font i Quer : 48 (2016)
Abstract[EN]In this work we study the role of Pius Font i Quer in the acquisition of the herbaria Cadevall, Trèmols, Vayreda, Salvador, and Sennen, analyzing the documents preserved in the archive of the Institut Botànic de Barcelona. We tried to reconstruct the impact that Font Quer had between 1919 and 1939 in the formation of the herbarium of the Institut Botànic de Barcelona managing and organizing the transfer of these five herbaria, their incorporation and preparation. Through the analysis of more than 150 letters and documents, we tried to pinpoint the strategy, policies, tools and personal relations used by Font i Quer. The work is thus able to describe a complex scientific and intellectual figure capable of using different levels of communication, endowed with strong persuasive skills and perseverance in pursuing the goal of creating a herbarium and a Botanical Institute of international standing that allowed him to realize this project in these two decades of political turmoil.
[CAT]En aquest treball s'ha estudiat el paper de Pius Font i Quer en l'adquisició dels herbaris Cadevall, Trèmols, Vayreda, Salvador i Sennen, analitzant els documents conservats en l'arxiu de l'Institut Botànic de Barcelona. S'ha intentat aprofundir l'impacte que va tenir Font i Quer, entre els anys 1919 i 1939, en la formació de l'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona gestionant i organitzant la cessió d'aquests cinc herbaris i de les seves tasques d'arranjament i preparació. A través de l'anàlisi de més 150 cartes i documents s'ha delineat l'estratègia, les polítiques, les eines, les relacions personals i l'argumentari utilitzats per Font i Quer. El treball ha permès de mostrar una figura científica i intel·lectual complexa capaç d'utilitzar diferents nivells de comunicació, amb fortes capacitats persuasives i una constància en el perseguir l'objectiu de crear un herbari i un Institut Botànic de nivell internacional que li van consentir de realitzar aquest projecte en pocs i turbulents anys.
Description48 p. -- Trabajo final del máster interuniversitario (UAB-UB) "Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat"
URIhttp://hdl.handle.net/10261/137228
Appears in Collections:(IBB) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Reunir_totes_les_plantes_de_Catalunya_Gavioli_Laura_2016.pdf326,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

517
checked on Aug 17, 2022

Download(s)

156
checked on Aug 17, 2022

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.