Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/135770
Share/Export:
logo share SHARE BASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | DATACITE
Title

Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa

AuthorsRoig, R.; de Mendoza, Guillermo CSIC ORCID; Puig, Mariàngels CSIC ORCID ; Larraz, Mariano; Langton, Peter H.
KeywordsCatalunya
Península Ibèrica
Cursos fluvials
Conca del Ter
La Garrotxa
Limnologia
Conca del Fluvià
Macroinvertebrats aquàtics
Llistat faunístic
Noves cites
Issue Date2016
PublisherInstitució Catalana d'Història Natural
CitationAnnals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural 8: 25-39 (2016)
AbstractLes publicacions adreçades a l’estudi de la fauna aquàtica invertebrada a la comarca de la Garrotxa són relativament escasses. En aquest estudi es contribueix al coneixement de les comunitats de macroinvertebrats aquàtics a la Garrotxa amb un llistat d’espècies a partir de mostres recollides a 29 punts de mostreig en els cursos fl uvials de la Garrotxa, corresponents a les conques dels rius Ter i Fluvià. En total es varen determinar 163 espècies, incloent 39 dípters quironòmids, 28 efemeròpters, 21 coleòpters, 19 tricòpters, 14 plecòpters, 14 odonats i 11 mol·luscs. Dues espècies de dípters chironomids (Diptera: Chironomidae) són cites noves per a la Península Ibèrica: Micropsectra logani (Edwards) i Stempellinella fl avidula (Johannsen). També es destaca la contribució d’aquest estudi al coneixement de la distribució d’algunes espècies, i es descriuen breument les condicions ambientals dels punts mostrejats.
Description15 páginas, 4 tablas
URIhttp://hdl.handle.net/10261/135770
ISSN2013-3448
E-ISSN2013-0856
Appears in Collections:(CEAB) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Roig_et al_annals_8_2_2016.pdf1,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work

Page view(s)

258
checked on Mar 29, 2023

Download(s)

198
checked on Mar 29, 2023

Google ScholarTM

Check


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.