English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/134947
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE logo core CORE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE

Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

No sense la meva música: la música com a fet social

AutorMartí Pérez, Josep
Palabras clavecos
body
music
society
individual
individu
societat
música
situation
situació
Fecha de publicación2015
EditorUniversidad Autónoma de Barcelona
CitaciónPerifèria (20/2) : 4-25 (2015)
Resumen[EN] Knowing that society is not a mere sum of individuals but the result of interacting individuals, and individuals are also the result of this interaction, this article draws from the idea that this interaction, that construct us as individuals, happens also through music. The importance that music has in the process of making up a society is clearly brought to light in the role that it plays in the three basic parameters of the social logics: identity, social order and the need for exchange. But it is not only that we as individuals would be incomprehensible without the constant exchange with other people. Without many of the things that surround us, we ontologically could not be. And in this regard, music, as technology, can be also conceived as a real extension of our body (McLuhan).
[CA] Tot reconeixent que la societat no és la mera suma d’individus sinó el resultat d’individus interactuant, i els individus són així mateix el resultat de la seva interacció, l’article pren com a punt de partença la idea que aquesta interacció que ens construeix com a individus es produeix entre d’altres molts recursos mitjançant la música. La importància que té la música a la tasca de fer societat es posa especialment de manifest en el paper que juga en tres paràmetres bàsics de la lògica social: la identitat, l’ordre social i la necessitat de l’intercanvi. Però no és tan sols que la persona sigui incomprensible sense el constant intercanvi amb altres individus; sense moltes de les coses que l’envolten, ontològicament, tampoc podria ésser. I la música, en aquest sentit, en tant que tecnologia, pot arribar a entendre’s així mateix como una veritable extensió del nostre cos (McLuhan).
Versión del editorhttp://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol20-n2-marti/290
http://dx.doi.org/10.5565/rev/periferia.495
URIhttp://hdl.handle.net/10261/134947
DOI10.5565/rev/periferia.495
Identificadoresdoi: 10.5565/rev/periferia.495
issn: 1885-8996
Aparece en las colecciones: (IMF) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Marti-2015-No sense la meva música.pdf377,82 kBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.