English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/132438
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Pautes de distribució espacial i estrutura demogràfica de les poblacions de Paramuricea macrospina en la futura àrea marina protegida del Canal de Menorca

AutorCalatayud, Clara
DirectorGili, Josep Maria ; Gori, Andrea
Fecha de publicaciónsep-2012
EditorUniversidad de Barcelona
ResumenEls estudis realitzats en el marc del projecte LIFE-INDEMARES van permetre descobrir una població de la gorgònia Paramuricea macrospina, probablement la millor conservada del Mediterrani i considerada com un exemple d’espècie endèmica mediterrània. Al Canal de Menorca aquesta espècie es troba distribuïda al llarg d’uns 2000 m2, aproximadament, amb elevades densitats i poblacions madures, principalment a la plataforma continental, entre els 39 i 110 m de profunditat. A la zona es desenvolupa una contínua pesca artesanal, especialment de tresmall, mentre que en l’actualitat la incidència de la pesca de ròssec és gairebé nul·la. L’objectiu d’aquest estudi és l’anàlisi de les pautes de distribució, abundància i demografia de les poblacions d’aquesta singular espècie amb la fi d’establir el punt de partida per al seguiment de la futura àrea protegida. Per portar a terme l’estudi, s’han realitzat una sèrie de 9 transsectes amb vehicles de control remot (ROV) i submergibles tripulats, equipats amb càmeres de vídeo, i les imatges s’han analitzat i quantificat al laboratori. Les poblacions analitzades de Paramuricea macrospina han presentat densitats altes, entre 6-45 colònies·m2. S’han observat tres morfotips diferents de l’espècie: el morfotip de color groc i el lila coexisteixen al fons de maërl de la plataforma continental mentre que el morfotip rosat s’ha localitzat al talús continental, a la part nord-oest del Canal. L’estructura de talla de quatre dels nou transsectes analitzats han presentat certs indicis d’impacte i es corresponen amb zones on la pesca artesanal és habitual. Malgrat això, es pot considerar que Paramuricea macrospina ha mostrat un bon estat de conservació de vital importància com a referència de l’estat de les comunitats bentòniques a la plataforma
DescripciónTrabajo final presentado por Clara Calatayud para el Master en Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino de la Universitat de Barcelona (UB), realizado bajo la dirección del Dr. Josep Maria Gili Sardà del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) y Andrea Gori del Centre Scientifique de Monaco (CSM).-- 31 pages, 10 figures, 4 tables
URIhttp://hdl.handle.net/10261/132438
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Calatayud_TFM_2012.pdf1,69 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.