English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/130830
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Relació entre la distribució de nutrients i oxigen dissolt i la composició elemental del fitoplàncton a la Mar Catalana (N - O Mar Mediterrània)

AutorSegura i Noguera, María del Mar
DirectorBlasco, Dolors
Fecha de publicación2007
EditorUniversidad Politécnica de Cataluña
ResumenEl present treball es planteja l’estudi de les relacions que s’estableixen entre els elements químics essencials des d’un punt de vista biològic, tant a l’interior de les cèl·lules del fitoplàncton, com a l’exterior, és a dir a la mar. Els elements essencials són el carboni (C), l’hidrogen (H), el nitrogen (N), l’oxigen (O), el fòsfor (P) i el sofre (S) (Reynolds, 1997). L’interès en l’estudi d’aquests elements rau en que permeten moure’ns entre diferents nivells d’organització biològica, mitjançant l’estudi de les relacions entre els elements (estequiometria), i mitjançant l’estima de fluxos i balanços de massa entre i des d’una gran varietat d’entitats biològiques, des d’orgànuls i cèl·lules fins a conques senceres o fins tota la biosfera (Sterner i Elser, 2002). [...]
DescripciónMemoria de tesis doctoral presentada por Mariona Segura i Noguera para obtener el título de Doctora en Ciencias del Mar por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), realizada bajo la dirección de la Dra. Dolors Blasco Font de Rubinat del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 287 pages
URIhttp://hdl.handle.net/10261/130830
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Segura_Thesis_2007.pdf24,34 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.