English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/130158
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Avaluació dels canvis de ritme de sedimentació en el canyó submarí d’Arenys a partir del Pb-210

AuthorsToro, Miguel
AdvisorMasqué, Pere; Puig, Pere ; Martín, Jacobo
KeywordsCanyó submarí
Pesca d’arrossegament
Pb-210
Ritmes de sedimentació
Cañón submarino
Pesca de arrastre
Ritmos de sedimentación
Submarine canyon
Trawling
Sedimentation rates
Issue Date11-Jul-2013
PublisherUniversidad Autónoma de Barcelona
Abstract[CAT] Amb la finalitat d’estudiar els ritmes d’acumulació de sediments durant els últims 100 anys, s’han extret tres testimonis de sediments del canyó d’Arenys a profunditats de 1074 m, 1410 m i 1632 m respectivament. Els ritmes de sedimentació basats en els perfils verticals de Pb-210 suggereixen que les tendències actuals sobre el flux i acumulació de sediments poden ser diferents a tendències passades. Durant la dècada dels 70 es va portar a terme una ràpida evolució de la flota pesquera del port d’Arenys de Mar. Aquest fet es pot relacionar amb els canvis en el ritme d’acumulació dels sediments al testimoni extret a 1074 m. Els flancs del canyó submarí són objectiu dels arrossegadors del port d’Arenys de Mar, una activitat que pot fer variar la morfologia del fons marí, la resuspensió de les partícules i pot crear fluxos de terbolesa. Per tant, els resultats suggereixen que l’activitat pesquera d’arrossegament pot afectar als ambients submarins d’una manera més important del que s’havia pensat
[ES] Con el fin de estudiar los ritmos de acumulación de sedimentos durante los últimos 100 años, se han extraído tres testigos de sedimentos del cañón de Arenys a profundidades de 1074 m, 1410 my 1632 m respectivamente. Los ritmos de sedimentación basados en los perfiles verticales de Pb-210 sugieren que las tendencias actuales sobre el flujo y acumulación de sedimentos pueden ser diferentes a tendencias pasadas. Durante la década de los 70 se llevó a cabo una rápida evolución de la flota pesquera del puerto de Arenys de Mar. Este hecho se puede relacionar con los cambios en el ritmo de acumulación de los sedimentos en el testigo extraído a 1074 m. Los flancos del cañón submarino son objetivo de los arrastreros del puerto de Arenys de Mar, una actividad que puede hacer variar la morfología del fondo marino, la resuspensión de las partículas y puede crear flujos de turbidez. Por tanto, los resultados sugieren que la actividad pesquera de arrastre puede afectar a los ambientes submarinos de una manera más importante de lo que se había pensado
[EN] In order to study the rates of sediment accumulation during last 100 years, three sediment cores were extracted from Arenys canyon at depths of 1074 m, 1410 m and 1632 m respectively. The sedimentation rates based on vertical profiles of Pb-210 suggest that the current trend on the flow and sediment accumulation may differ from past trends. During the 70s, a rapid evolution of the fishing fleet underwent in the port of Arenys de Mar. This may be related to changes in the rate of accumulation of sediments testimony extracted 1074 m. The flanks of the submarine canyon are trawlers’ target in Arenys Sea port, an activity that can change the morphology of the seafloor, the resuspension of particles and can create turbidity flows. Therefore, the results suggest that trawling may affect submarine environments in a more important way than previously thought
DescriptionTrabajo final de carrera presentado por Miguel Toro Arias en la Facultad de Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), realizado bajo la dirección del Dr. Pere Masqué de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), del Dr. Pere Puig Alenyà y del Dr. Jacobo Martín de Nascimiento del Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 5 pages, 3 figures
URIhttp://hdl.handle.net/10261/130158
Appears in Collections:(ICM) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toro_2013.pdf178,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.