English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/127801
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Sense llapis ni paper. Elaboració de material didàctic per a afavorir el càlcul mental a l'ESO

AuthorsGarcía Polo, Laura
AdvisorAlberich-Carramiñana, Maria
Issue Date2014
PublisherUniversidad Politécnica de Cataluña
AbstractEn la societat mundial del segle XXI l’ensenyament i l’aprenentatge dels algorismes tradicionals de càlcul de les operacions aritmètiques bàsiques ha deixat de ser útil. No existeix cap centre financer, comercial empresa, laboratori... on les operacions aritmètiques es realitzin amb llapis i paper. Si es requereixen càlculs, normalment són mentals i sovint per aproximació ja que, si es precisa exactitud, s’empra la calculadora o alguna altra eina més potent de càlcul. Aquestes noves necessitats de la societat condueixen a què la majoria de les accions a desenvolupar a les aules tingui com a objectiu principal el de fomentar el desenvolupament del càlcul mental i la recerca de diferents estratègies, que afavoreixen l’autonomia del pensament en l’alumnat i la creativitat. En aquest context, en el treball de fi de màster que us presentem es proposen un conjunt d’activitats d’aprenentatge relacionades amb el currículum de matemàtiques de secundària basades en el càlcul mental exacte, aproximat i en l’operativitat de la calculadora. En concret, s’han dissenyat unes activitats adreçades a tots els nivells d’ESO i que han estat pensades per a portar a l’aula com a exercitació prèvia (d’uns 10-15 minuts per sessió) a l’inici de la classe de matemàtiques. Alternativament, també poden ser emprades com a material didàctic de repàs. Aquest material es complementa amb unes fitxes per al docent que contenen una proposta d’organització de les activitats per sessions, on hi consten els aspectes importants que haurà de tenir presents a l’hora de realitzar les activitats a l’aula (curs a on van adreçades, objectius de la sessió, competències bàsiques que es treballaran, material necessari, etc).
DescriptionMàster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.-- Este ítem (excepto textos e imágenes no creados por el autor) está sujeto a una licencia de Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/127801
Appears in Collections:(IRII) Tesis
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sense llapis ni paper.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Annex.pdf1,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.