English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/12652
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Arquitectura tradicional gandeira na Serra do Suido: a resposta dunha tradición

AutorBallesteros-Arias, Paula
Palabras claveSerra do Suído
Arqueología da Paisaje
Etnografía
Etnoarqueología
Arquitectura Gandeira
Landscape Archaeology
Etnography
Etno archaeology
Building for Stock
Laboratorio de Patrimonio
Heritage Laboratory
LaPa
LAr
Fecha de publicación2004
EditorCSIC-XUGA - Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
CitaciónCuadernos de Estudios Gallegos, LI (117): 9-48. Santiago de Compostela
Resumen[GA]Expoñemos os resultados dun traballo realizado na Serra do Suído con motivo da aplicación dun plan de Medidas Compensatorias deseñadas para paliar o impacto cultural motivado pola posible implantación dun parque eólico. Os resultados aquí expostos correspóndense coa realización dunha prospección arqueolóxica superifical realizada na mesma serra, con motivo de tentar rexistrar o patrimonio cultural existente. Neste senso atopámonos cunha ampla diversidade tipolóxica de construcións relacionadas coa economía gandeira que hasta fai pouco desenvolvíase na serra de xeito tradicional. Ó tempo, lembramos a figura do etnógrafo galego por excelencia, D. Xaquín Lorenzo, non só por ser imprescindible a consulta da súa obra, senón porque a lectura dos seus artigos referidos ó pastoreo na Serra de leboreiro axudaron a apoiar a nosa incipiente investigación. [EN] The paper shows the results of a filedwork project carried out in the mountain range of Serra do Suido. The project was part of a plan of Counterbalance Measures designed to compensate the cultural impact cause by the construction of a wind farm. The results shown correspond to a superficial survey developed to record the cultural heritage elements in the Suido range, consisting basically of a wide variety of constructions related to traditional stockbreeding. The range was, until recent time, the space for the development of a series of practices of cattle raising quite particular and specific of some mountain areas of Galicia. Simultaneously the paper recalls the personality of D. Xaquín Lorenzo, the most significant Galician etnoghapher, since his reserach on the cattle rising on the range of Serra de Leboreiro were extremely helpful in the foundations of this piece of research.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/12652
ISSN0210-847X
Aparece en las colecciones: (IEGPS) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
2004_CEG_Ballesteros_Arquitectura.pdf7,14 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.