English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/123517
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Estudi de la Expressió gènica durant la diferenciació de cel.lules de neuroblastoma SH-SY5Y induida amb acid retinoic

AuthorsMeseguer, Salvador ; Ruíz, Nuria; Barettino, Domingo
Issue Date7-Mar-2008
CitationI Jornada conjunta GenProt de la Redes Catalana y Valenciana de Genómica y Proteómica (2008)
AbstractL’Àcid Retinoic (RA) actua com a molècula reguladora en la diferenciació de les cèl·lules SH-SY5Y. En aquest procés de diferenciació induït per RA es posen en marxa no sols mecanismes genòmics clàssics sinó a més a més mecanismes extra-genòmics d’acció ràpida. Concretament s’ha identificat l’activació ràpida de la ruta de senyalització de la PI3K/AKT, una activació que resulta ser necessària per la inducció de la diferenciació neuronal i que té lloc a través de la interacció del Receptor d’Àcid Retinoic (RAR) amb la subunitat reguladora de la PI3K (López-Carballo G. et al., J. Biol. Chem. 277, 25297-25304, 2002;Masiá S et al., Mol Endocrinol. 21(10): 2391-402, 2007). La integració d’ambos mecanismes d’acció del RA, genòmics i extra-genòmics suposa un canvi en l’expressió gènica que pot estudiar-se mitjançant la tecnologia de microarrays. Durant aquest procés de diferenciació de les cèl·lules SH-SY5Y amb RA, hem identificat 140 gens distribuïts en tres patrons d’expressió gènica clarament definits: gens d’expressió ràpida, intermèdia i tardana. L’anàlisi funcional dels gens de cada patró revelen que: els gens d’expressió ràpida participen especialment en processos de processament de RNA i d’apoptosis, els d’expressió intermèdia estan implicats principalment en processos de desenvolupament, diferenciació i metabolisme del RA, i finalment els gens d’expressió tardana participen fonamentalment en metabolisme, especialment de lípids i en quimiotaxis. Per tal d’establir possibles punts d’interacció entre l’activació de vies de senyal per RA (accions extra-genòmiques del RA) i l’activació transcripcional regulada pels receptors de RA (accions genòmiques) s’ha estudiat l’efecte dels inhibidors de les principals rutes de senyalització sobre l’expressió gènica. Concretament, en aquest estudi ens ha permès identificar que l’activació de la PI3K/AKT exerceix un efecte inhibidor en l’expressió d’alguns gens d’expressió intermèdia i tardana, entre ells, RARB.
DescriptionPóster original presentado a la I Jornada conjunta GenProt de la Redes Catalana y Valenciana de Genómica y Proteómica, marzo de 2008.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/123517
Appears in Collections:(IBV) Comunicaciones congresos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Póster reunión conjunta red de genómica y proeómica valenciana y catalana.pdf666,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.