English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/122161
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Estudis preliminars de l’endemisme bètico-rifeny Cynara baetica [Presentación]

AuthorsMassó, Sergi
Issue Date24-Mar-2015
PublisherCSIC - Instituto Botánico de Barcelona (IBB)
Abstract[CAT]Cynara baetica és una espècie de la família de les Asteràcies endèmica de zones calcàries obertes del centre i sud de la península Ibèrica i del terç nord de Marroc en el que es coneix com a distribució bètico‐rifenya. De totes les espècies d’aquest gènere aquesta és la que habita a més alçada (500‐1700 m a la península Ibèrica i 900‐1900 m al Marroc). En l’actualitat, l’espècie es divideix en dues subespècies: C. baetica subsp. maroccana al sud de l’estret i C. baetica subsp. baetica al nord de l’estret, aquesta darrera classificada com a Vulnerable (VU) a la Llista Vermella espanyola. Antigament, però, s’atorgava categoria d’espècie a aquests dos tàxons: C. alba a la península Ibèrica i C. hystrix al Marroc. Aquesta divisió està basada, principalment, en criteris morfològics tals com el color dels capítols (blavosos a l’àrea marroquina i blancs a la península Ibèrica) i les bràctees (roses al Marroc i blanques amb unes evidents marques negres a la península Ibèrica). Es presenten aquí els resultats preliminars dels diferents estudis realitzats fins ara amb aquest tàxon i que han de servir per a conèixer la filogeografia de l’espècie, clarificar‐ne la taxonomia en base a criteris genètics i ecològics, conèixer el seu origen i proposar mesures de conservació. Per aquest fi, s’han realitzat estudis genètics amb marcadors moleculars, usant anàlisis filogeogràfiques i de genètica de poblacions, i també s’han realitzat modelitzacions dels nínxols ecològics a banda i banda de l’estret de Gibraltar.
Description24 diapositivas -- Presentación utilizada para el seminario extraordinario celebrado el 24 de marzo de 2015 en el Instituto Botánico de Barcelona -- Esta presentación está sujeta a una licencia Creative Commons Reconocimiento-Nocomercial-CompartirIgual 4.0 International.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/122161
ReferencesMassó, Sergi. Estudis preliminars de l’endemisme bètico-rifeny Cynara baetica [Vídeo]. http://hdl.handle.net/10261/122047
Appears in Collections:(IBB) Seminarios científicos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
estudis-preliminars-de-lendemisme-betico-rifeny-masso-presentacio.pptxPresentación5,81 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open