English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/121029
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

O sector da viticultura en Galicia

AuthorsMasa Vázquez, Antón
Issue Date1989
PublisherUnipro Editorial
CitationAnálise empresarial: revista trimestral de información económica 7: 32-41 (1989)
AbstractE unha realidade que a ninguén se lle escapa, que existe na actualidade un auxe na elaboración e promoción de viños galegos supostamente procedentes da vinificación con castes autóctonas, en especial con aquelas que como o ALBARIÑO teñen ganado xa de vello unha merecida fama na nosa nazón e mais alá das nosas fronteiras; a publicidade deste viños asalta-nos cada día nos seus mais diversos xeitos, e non resulta xa estrana a publicación con certa periocidade dalgún artigo ou reseña na que se fai loubanza dalgún deles; pero, resposta verdadeiramente todo este auxe publicitario e comercial a un medre real da reocupación das autoridades polo desenrolo racional das nosás posibilidades vitivinícolas, ou, pola contra, ésta e aquel discorreren por vieiros separados?
URIhttp://hdl.handle.net/10261/121029
ISSN0214-4646
Appears in Collections:(MBG) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masa_Sector_viticultura.pdf262,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open