English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/116185
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Un receptari medicinal del Ripollès de principis del segle xx. Facsímil, edició crítica i comentaris

AuthorsRigat, Montserrat; Garnatje, Teresa ; Moré Palos, Eva; Vallès, Joan
KeywordsBolòs
Ethnobotany
Linguistic comments
Medicinal plant uses
Puigmal
Recipe booklet
Comentari lingüístic
Etnobotànica
Receptari
Usos medicinals de plantes
Issue Date2013
PublisherCentre d'Estudis Comarcals del Ripollès
CitationAnnals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 2011-2012 :73-128
Abstract[EN]We present in this work a recipe booklet of medicinal plant uses produced by a forest warden of Bolòs (Camprodon, Ripollès, Catalan Pyrenees) in the beginning of the 20th century. Apart from its facsimile reproduction, we provide its transcription in normalised orthography and we study several aspects of its content. The author, Pere Puigmal i March (Bolòs 1878 – Camprodon 1966), was the son of the Bolòs’ forest warden and went to Barcelona to learn the job of carriage maker. Once his father died, he was his substitute in the post. During this period, friends from Bolòs and Camprodon asked him to go to Barcelona and consult there some women considered as having powers in order they explain him some remedies for the illnesses they suffered. The original text contains only the transcription of the recipes. One would expect that Puigmal’s language reflected the High river Ter valley’s variant of eastern Catalan dialect, but reading the manuscript shows that the information does not come from the his Pyrenean area, but from Barcelona. We include in the present paper a list of the plants mentioned in the manuscript with some comments. In general, species (or at least genus) identification is unequivocal. For each plant the scientific name is provided, as well as several details, such as the used part, some morphological characters, the origin, and the use, remarking whether its current use is documented. Out of 43 plants mentioned in the manuscript, 39 (i.e. 90.7%) are still employed in the field of phytotherapy.
[CAT]En aquest treball es presenta un receptari d’usos medicinals de plantes produït per un guardabosc de Bolòs (Camprodon, Ripollès) a la primeria del segle xx. A part de reproduir-lo en facsímil, se’n fa una transcripció amb l’ortografia normalitzada i se n’estudien diversos aspectes. L’autor, en Pere Puigmal i March (Bolòs 1878 – Camprodon 1966), era fill del guardabosc de Bolòs i va anar a aprendre l’ofici de carreter a Barcelona. Un cop mort el pare, va substituir-lo en el càrrec. Durant aquella època, amics de Bolòs i de Camprodon li encarregaven que anés a Barcelona a consultar unes vidents, per tal que li indiquessin remeis per als mals que patien. El text original conté només la transcripció de les receptes. Caldria esperar que la llengua de Puigmal reflectís la variant de l’Alta Vall del Ter del català oriental, però la lectura del manuscrit mostra que la informació recollida a la llibreta no prové de l’àrea pirinenca d’on l’autor és originari, sinó de Barcelona. En aquest treball s’inclou una llista de les plantes esmentades en el manuscrit amb alguns comentaris. En general, la identificació de l’espècie (o almenys del gènere) és inequívoca. Per a cada planta es consigna el seu nom científic i es dóna algun detall sobre aspectes com la part usada, algun caràcter morfològic, l’origen i l’ús, tot remarcant si actualment se n’ha documentat la utilització. De les 43 plantes mencionades al manuscrit, 39 (és a dir un 90,7%) es fan servir encara en l’àmbit de la fitoteràpia.
Description56 p., fot.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/116185
ISSN1137-0378
E-ISSN2339-9716
Appears in Collections:(IBB) Artículos
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
receptari-medicinal-ripolles-rigat2013.pdf2,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.