English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/115549
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Proposta de noms comuns per a les papallones diürnes (ropalòcers) catalanes

Otros títulosProposed list of common names for Catalan butterflies
AutorArrizabalaga, Antoni; Stefanescu, Constantino ; Vallhonrat, Francesc; Dantart, Jordi; Vila, Roger ; Jubany, Jordi; Sesma, José Manuel; Viader, Santi; Dincă, Vlad
Palabras claveRopalocera
Lepidoptera
Common names, Catalan
Butterflies
Fecha de publicación2012
EditorSocietat Catalana de Lepidopterologia
CitaciónButlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia 103: 5-28 (2012)
Resumen[CAT] Malgrat que l’interès per les papallones diürnes (ropalòcers) ha augmentat notablement a Catalunya durant les darreres dècades, la manca de noms populars per a l’enorme majoria de les espècies s’ha convertit en un obstacle per a molts aficionats i, a més, dificulta la difusió per part dels mitjans de comunicació dels coneixements que se’n tenen. En aquest treball presentem una proposta de noms comuns per a totes les espècies de Catalunya i de l’àmbit de parla catalana. Els noms els ha consensuat una comissió d’experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia. Sempre que ha estat possible s’han conservat els pocs noms coneguts de la terminologia popular. Els noms que es proposen per primer cop s’han adaptat a partir de llengües properes o bé reflecteixen trets distintius de les espècies, ja siguin morfològics o ecològics. En alguns casos també es proposa l’ús de sinònims. L’objectiu de la proposta és establir una nomenclatura de referència per a totes les papallones diürnes catalanes, que haurà de facilitar la popularització de l’estudi d’aquests insectes en amplis sectors de la societat.
[EN] Despite the increased interest in butterflies in Catalonia in recent years, the lack of common names for the vast majority of species represents an obstacle for many people and hampers the spread of the understanding of these insects in the media. This works consists of a proposal for common names for all of the butterfly species found in Catalonia and in Catalan-speaking areas. The names were decided upon by a commission of experts from the Granollers Natural History Museum and the Catalan Lepidopterological Society and wherever possible the few existing names that do exist have been maintained. The new names have been adapted from closely related languages or reflect a distinctive feature, morphological or ecological, of the species in question. In some cases a synonym is also suggested. The aim of this proposal is to establish a reference list of names for all Catalan butterflies that will help popularize the study of these insects in many different sectors of society.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/115549
Identificadoresissn: 1132-7669
Aparece en las colecciones: (IBE) Artículos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
papallones_diurnes_Arrizabalaga.pdf774,57 kBUnknownVisualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.