English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/114591
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Avaluant la dominància de les angiospermes en paisatges finicretacis dels Pirineus

AutorMarmi, Josep
Palabras clavePaleobotánica
Pirineos
Angiospermas
Seminarios científicos
Instituto Botánico de Barcelona
Palaeobotany
Pyrenees
Angiosperms
Academic seminars
Botanical Institute of Barcelona
Fecha de publicación30-abr-2015
Resumen[CAT]Als Pirineus afloren extensament roques sedimentàries d'origen continental que es van dipositar a finals del Cretaci Superior i durant el Paleocè. A part d'un registre fòssil extens de vertebrats, alguns dels jaciments contenen abundants restes vegetals. El registre paleobotànic dels Pirineus ens està permetent reconstruir comunitats vegetals en diferents ambients (aiguamolls costaners i fluvials), al llarg dels darrers 6 milions d'anys del Mesozoic. L'objectiu de la nostra recerca és avaluar la dominància de les angiospermes en aquests ambients en un moment en que se suposa que havien desplaçat a les coníferes i pteridòfits en la majoria d'ecosistemes de les latituds baixes i mitjanes. Això ens permetrà observar canvis en la composició de la vegetació, el grau de mosaicisme en aquestes comunitats vegetals pretèrites i com això podria afectar a les faunes de dinosaures fitòfags.
Descripción49 p. -- PDF de la presentación utilizada para el seminario celebrado el 25 de noviembre de 2014 en el Instituto Botánico de Barcelona
URIhttp://hdl.handle.net/10261/114591
ReferenciasMarmi, Josep. Avaluant la dominància de les angiospermes en paisatges finicretacis dels Pirineus [Video]. http://hdl.handle.net/10261/114590
Aparece en las colecciones: (IBB) Seminarios científicos
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
avaluant_dominancia_angiospermes_paisatges_finicretacis_pirineus_marmi2014.pdf16,15 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.