English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/114507
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Montcortès. Un estudi del poblament vegetal

AutorVigo, Josep
Palabras claveEstanque de Montcortés
Vegetación
Flora
Instituto Botánico de Barcelona
Seminarios científicos
Montcortés Pond
Vegetation
Botanical Institute of Barcelona
Academic seminars
Fecha de publicación29-abr-2015
Resumen[CAT]En el marc de les recerques paleoecològiques que es duen a terme des del’Institut Botànic de Barcelona, interessava disposar d’un estudi de la flora i la vegetació dels voltants del’estany de Montcortès, que servís de referència per a les anàlisis palinològiques i d’altra mena que aquell projecte requereix. Els autors ofereixen una síntesi dels principals resultats obtinguts havent explorat una àrea relativament reduïda(unes 49 ha) centrada en aquell estany. La diversitat de substrats i l’extensa gamma de fitocenosis naturals (boscos, pastures, matollars...) que poblen els en contorns expliquen una bona part de la diversitat del poblament vegetal, augmentada encara per una explotació humana continuada que ha modificat fortament el paisatge. De totes maneres, aquests ambients proporcionen no gaire més d’una meitat de la diversitat ecològica de l’espai (uns 25 hàbitats diferents). L’altra meitat va lligada a la mateixa cubeta lacustre, i especialment a la complexitat del seu litoral, que inclou nombrosos ambients aquàtics i palustres. S’ha obtingut un catàleg florístic de 538 tàxons de plantes vasculars; i s’han reconegut 51 tipus diferents d’hàbitats, que han estat representats en un mapa de detall. S’analitzen aquestes dades en relació amb la diversitat topogràfica i ecològica de l’àrea estudiada.
DescripciónDuración de 1:06:35 -- Seminario científico celebrado en el Instituto Botánico de Barcelona el 30 de septiembre de 2014 -- El vídeo está sujeto a una licencia Creative Commons Reconocimiento-Nocomercial-CompartirIgual 3.0 España
URIhttp://hdl.handle.net/10261/114507
ReferenciasVigo, Josep. Montcortès. Un estudi del poblament vegetal [Presentación].http://hdl.handle.net/10261/114511
Aparece en las colecciones: (IBB) Seminarios científicos

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
montcortes_estudi_poblament_vegetal-vigo2014.mp4189,17 MBMP4Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.