English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/112439
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

The Greenstream: Geological hazards to a submarine pipeline

AutorPascual Pifarré, Marc
DirectorUrgeles, Roger
Palabras claveQualitative analysis
Sicily channel
Geological hazards
Anàlisis quantitatiu
Anàlisis qualitatiu
Greenstream pipeline
Canal de Sicília
Perill geològic
Quantitative analysis
Fecha de publicación7-feb-2014
EditorUniversidad de Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona
Resumen[EN] Submarine geologic hazards are a natural phenomenon that is part of the evolutionary process of our planet. Although they do not cause as many casualties per year as other natural disasters, such as landslides or floods, they may generate catastrophic events with a high number of casualties and enormous economic loses both at short and long term. Therefore, they have to be taken into account due to the human expansion, which is larger day after day, occupying territories exposed to submarine hazards. With the aim of bringing gas from Libya to Sicily, the Italian company ENI built a submarine pipeline: the Greenstream, located in the Sicily channel in the central Mediterranean. The intense tectonics has produced a series of structures that, if reactivated, may pose a threat to the stability of the pipeline or any other underwater structure made within this context. This justifies the development of a hazard analysis of all elements that could create a hazard for such construction. For this reason an initial study has been done both in a qualitative and quantitative ways. The first consisted in developing a map based on the interpretation of geomorphological structures from the seafloor bathymetry and a hill shade map. For the second analysis geotechnical data from reports written prior to the construction of the pipeline were added, allowing the making of a map with the safety factor along the pipeline route. These two evaluations, qualitative and quantitative, contribute to a first approach to hazard assessment along the Greenstream pipeline
[CAT] Els perills geològics submarins són un fenomen natural que és part del procés d'evolució del nostre planeta. Tot i que no causen tants danys per any com altres desastres naturals com esllavissades o inundacions, poden generar esdeveniments catastròfics amb un elevat nombre de víctimes i enormes pèrdues econòmiques. Per tant, han de ser presos en compte a causa de l'expansió humana, que és més gran dia rere dia, ocupant territoris exposats a perills submarins. Amb la finalitat de fer arribar gas a Sicília des de Líbia, la empresa italiana ENI va construir l’anomenada Greenstream pipeline, un gasoducte que s’emplaça al canal de Sicília, a la zona central del Mediterrani. Aquesta àrea s’ha vist afectada forta tectònica ha desencadenat una sèrie d’estructures que poden suposar un perill per a l’estabilitat del gasoducte o de qualsevol altre construcció submarina realitzada dins d’aquest context. Aquest fet, justifica l’elaboració d’un anàlisis del perillositat de tots els elements que poden crear una problemàtica per aquesta construcció. Per aquets motiu, s’ha realitzat un primer estudi, el qual s’ha dut a terme en dos vies diferents. El primer, a consistit en l’elaboració d’un mapa basat en la interpretació geomorfològica de les estructures de fons marí a partir de la batimetria i d’un mapa d’ombres. Per al segon anàlisis, s’hi han afegit dades de geotècnia extretes dels informes previs a la construcció del gasoducte, elaborant mapes amb el factor de seguretat al llarg del recorregut d’aquest. Aquests dos anàlisis, qualitatiu i quantitatiu, contribueixen a una primera aproximació del perill al que es pot veure sotmès el gasoducte Greenstream
DescripciónTreball final presentat per en Marc Pascual Pifarré pel Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics Especialitat: Riscos Geològics de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universistat Autònoma de Barcelona (UAB), realitzat sota la direcció del Dr. Roger Urgeles Esclasans de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).-- 24 pages, 28 figures, 3 tables
URIhttp://hdl.handle.net/10261/112439
Aparece en las colecciones: (ICM) Tesis
Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Pascual_TFM_2014.pdf1,97 MBAdobe PDFVista previa
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.