English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/112006
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSolé, Jordi-
dc.contributor.authorTuriel, Antonio-
dc.contributor.authorGarcía-Olivares, Antonio-
dc.contributor.authorBallabrera-Poy, Joaquim-
dc.contributor.authorGarcía-Ladona, Emilio-
dc.date.issued2013-
dc.identifierissn: 1131-5326-
dc.identifiere-issn: 2013-5326-
dc.identifier.citationRevista de Física 4(10): 13- 20 (2013)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/112006-
dc.description8 pages, 7 figures, 1 table-
dc.description.abstractEn aquest article introduïm el concepte de taxa de retorn energètic (TRE) i les relacions que aquest concepte, cada cop més utilitzat en els estudis acadèmics sobre recursos energètics, té amb les lleis de la termodinàmica. Un dels problemes actuals fonamentals de la relació existent entre els recursos energètics i el funcionament socioeconòmic és arribar a entendre i quantificar les múltiples interaccions que hi ha entre la complexitat socioeconòmica i la quantitat d'energia necessària per mantenir l'estructura de l'actual sistema financer, econòmic i industrial. Un cop s'ha entès que els recursos energètics no són una mercaderia més del sistema econòmic, sinó que són a la base del funcionament de la societat actual (i de qualsevol altra que històricament puguem considerar) podrem comprendre per què la TRE va més enllà dels indicadors econòmics clàssics, incorporant-ne l'ús i l'aprofitament de l'energia. Finalment, veurem om la TRE ens serveix per fer alguns càlculs que ens indicaran les tendències futures del sistema energia-economia-societat-
dc.rightsclosedAccess-
dc.titleEnergia i societat-
dc.typeartículo-
dc.relation.publisherversionhttp://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=null&subModuleName=&idColleccio=3#-
dc.date.updated2015-03-09T07:51:04Z-
dc.description.versionPeer Reviewed-
dc.language.rfc3066cat-
Appears in Collections:(ICM) Artículos
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show simple item record
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.