English   español  
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item: http://hdl.handle.net/10261/112006
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Título

Energia i societat

AutorSolé, Jordi ; Turiel, Antonio ; García-Olivares, Antonio ; Ballabrera-Poy, Joaquim ; García-Ladona, Emilio
Fecha de publicación2013
CitaciónRevista de Física 4(10): 13- 20 (2013)
ResumenEn aquest article introduïm el concepte de taxa de retorn energètic (TRE) i les relacions que aquest concepte, cada cop més utilitzat en els estudis acadèmics sobre recursos energètics, té amb les lleis de la termodinàmica. Un dels problemes actuals fonamentals de la relació existent entre els recursos energètics i el funcionament socioeconòmic és arribar a entendre i quantificar les múltiples interaccions que hi ha entre la complexitat socioeconòmica i la quantitat d'energia necessària per mantenir l'estructura de l'actual sistema financer, econòmic i industrial. Un cop s'ha entès que els recursos energètics no són una mercaderia més del sistema econòmic, sinó que són a la base del funcionament de la societat actual (i de qualsevol altra que històricament puguem considerar) podrem comprendre per què la TRE va més enllà dels indicadors econòmics clàssics, incorporant-ne l'ús i l'aprofitament de l'energia. Finalment, veurem om la TRE ens serveix per fer alguns càlculs que ens indicaran les tendències futures del sistema energia-economia-societat
Descripción8 pages, 7 figures, 1 table
Versión del editorhttp://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=null&subModuleName=&idColleccio=3#
URIhttp://hdl.handle.net/10261/112006
Identificadoresissn: 1131-5326
e-issn: 2013-5326
Aparece en las colecciones: (ICM) Artículos
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
 


NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.