English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/110597
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:
Title

Marco climático mariño de Galicia na era preindustrial: variabilidade climática natural a escala milenaria e submilenaria

AuthorsFrancés, G.; Alejo, I.; Bernárdez, Patricia ; Diz, Paula; González-Álvarez, R.; Grimalt, Joan O.; Mena, Anxo; Nombela, Miguel Ángel; Pena, L.; Pérez-Arlucea, Marta; Prego, R.
Issue Date2009
PublisherXunta de Galicia
CitationEvidencias e impactos do cambio climático en Galicia: 249-269 (2009)
Abstract[EN] Throughout geological times the Earth has undergone a lot of natural climate changes, affecting different regions of the planet in different ways. Since human intervention over the last decades has emerged as a new factor of climate change, in order to predict the evolution of the Earth’s climate in a near future it is necessary to know and to quantify what part of the climate variability is due to natural reasons and which is caused by human activities. It needs a deep knowledge of natural forcing mechanisms, the pace at which they act and the effect that they provoke under different conditions, which are determined to a great extent by the regional characteristics of a certain zone. From this approach, this chapter is addressed to the climate evolution of Galicia at different time scales based on sedimentary marine records. In a first step, glacial-interglacial cycles prevailing over the last 2.6 million years have been examined in order to depict the general context. Later, abrupt climate changes occurring during the last glaciation have been analyzed, as well their possible causes and their consequences for our region. Finally the chapter addresses the record and impacts of Holocene climate fluctuations in Galicia
[GA] O clima terrestre experimentou numerosos cambios por causas naturais que afectaron de xeito e intensidade desiguais a distintas zonas do planeta. Como nos últimos decenios a intervención humana está sendo un novo factor de cambio climático, para predicir a evolución do clima nun futuro próximo, é preciso coñecer e cuantificar que parte da variabilidade climática se debe a causas naturais e cal a causas antrópicas. Para iso, cómpre analizar os mecanismos naturais de cambio climático, o ritmo ao que actúan e o efecto que provocan baixo diferentes condicións de partida, que veñen determinadas en gran medida polas características rexionais dunha determinada zona. Desde este enfoque, neste capítulo abórdase a evolución paleoclimática de Galicia a diferentes escalas temporais baseándose en rexistros sedimentarios mariños obtidos na rexión. Nun primeiro lugar, trátase o contexto dos ciclos glacial-interglacial que caracterizou o funcionamento do sistema nos últimos 2,6 millóns de anos. A continuación abórdanse os cambios climáticos abruptos ocorridos durante a última glaciación, as súas posibles causas e como se manifestan no noso contorno. Finalmente, examínanse as flutuacións climáticas durante o Holoceno e o seu impacto na nosa rexión
Description21 páginas, 11 figuras
Publisher version (URL)http://siam.cmati.xunta.es/resultados-do-proxecto
URIhttp://hdl.handle.net/10261/110597
ISBN978-84-453-4782-9
Appears in Collections:(IDAEA) Libros y partes de libros
(IIM) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cap12_Marco_climatico_mariño.pdf3,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.