English   español  
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10261/104183
Share/Impact:
Statistics
logo share SHARE   Add this article to your Mendeley library MendeleyBASE
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL
Exportar a otros formatos:

Title

Interacció entre clima i ocupació humana en la configuració del paisatge vegetal del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

AuthorsCatalán, Jordi; Pèlachs, A.; Gassiot Ballbè, Ermengol; Antolín i Tutusaus, Ferran ; Ballesteros, A.; Batalla, M.; Burjachs, Francesc; Buchaca, Teresa ; Camarero, Lluís ; Clemente-Conte, Ignacio ; Garcia Casas, D. ; García Díaz, Virginia; Giralt, Santiago ; Jordana Lluch, Laia; Mazzucco, Niccolò ; Mur, E.; Ninyerola, Miquel; Obea, L.; Oltra, J.; Pérez-Obiol, Ramón; Piqué, Raquel ; Pla-Rabés, S.; Rivera Rondón, Carlos ; Rodríguez, J.M.; Rodríguez Antón, David ; Sáez, Alberto; Soriano, Joan Manuel
KeywordsPast dimate
Vegetation
Past human impact
Paleoclima
Vegetació
Impactes humans del passat
Issue Date2012
PublisherGeneralitat de Catalunya
CitationLa investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici : IX Jornades sobre recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Boí (Alta Ribagorça), 17, 18 i 19 d'octubre de 2012 : 211-220 (2012)
Abstract[EN] The vegetation of the National Park of Aigüestortes and Lake of Sant Maurici is the result of an interaction process between climate, plant community dynamics and the human occupation of the territory. The OCUPA project aims to reconstruct this interaction ovar the last millennia using methods of palaeoecolagy and archaeology. Here, we describe the main features of the project and summarize the results obtained so far. The study focuses primarily on the Sant Nicolau valley and bases on the multidisciplinary analysis of the sedimentary archive of two lakes (LLebreta and Redó) and a number of archaeological sites located in shelters and outdoors. There is archaaological evidence of human presence since 9.000 yr cal BP. and a continuous record since 7.500 yr cal BP. At early stages, they transformad the surroundings of the shelters occupied and lithic tools indicate contacts with areas as lar as the Ebro plains. Since the Bronze Age (ca. 4,300 yr cal BP) there has been human impact on the vegetation without interruption until present. Initialty, the impacts were mostly related to livestock: use of fire to open grassing areas, soil erosion and, during the medieval period, forestry and water eutrophication of lakes. The agricultura impact in lhe lower part of the valley (e.g., Llebreta) occurred about 2,100 yr ago, although some cereal grains and tools for harvesting have been found from the Neolithic. In the medieval period, the impact was much higher than during the last centurias. In general, it can be concluded that changes in the human land use approximately follow the major changes in climate, but the specific causal link is likely to be related to the social and cultural dynamics of a broader territory since the Neoliihic.
[CA] El paísatge vegetal del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany do Sant Mauríci és el resultat d'un procés d'interacció entre el clima, els components de la mateixa vegetació i l'ocupació humana del territori. El projecte OCUPA té per objectiu reconstruir aquesta interacció al llarg deis darrers mil·lennis fent ús de métodes de la paleoecologia i l'arqueologia. Presentem aquí les característiques del projecte i fem un resum dels principals resultats obtinguts fins ara. L'estudi se centra sobretot en la vall de Sant Nicolau i es basa en l'análisi multidisciplinària del registre sedimentari de dos estanys (Llebreta i Rodó) i d'un bon nombre de jaciments arqueològics situats tant en abrics i balmes com a l'aire lliure. Hi ha evidències arqueològiques de presència humana des de 9.000 anys cal BP, i més continuadament des de 7.000 anys cal BP. Hi ha indicis que aquesta presència modifica l'entorn deis abrics, i de l'estudi de les eines lítiques es poden deduir contactes habituals amb zones tan allunyades com les planes de l'Ebre. Des de l'edat del bronze (ca. 4.300 anys cal BP) hi ha ocupació i impacte sobre el paisatge sense interrupció fins a l'actualitat. La influéncia va lligada sobrotot a lo ramaderia: utilització del foc per obrir espais de pastura; erosió del sòl, i, en periode medieval, explotació forestal i eutrofització de l'aigua dels estanys. L'impacte en el paisatge de l'agrlcultura de fons de vall (p. e., Llebreta) es produeix des de fa uns 2.100 anvs. encara que en els jaciments arqueològics es troben alguns grans de cereals i eines per segar tiges seques des del neolític. Durant el periode medieval l'impacte és molt superior al dels darrers segles i l'actualitat. En general, es pot concloure que el canvis en la forma de l'ocupació coincideixen a grans trets amb els principals canvis en el clima, però el lligam causal precís és probable que, ja des del neolític, estigui relacional amb la dinàmica cultural i social d'un territorl força més ampli, que també es veu condicionada pel clima.
URIhttp://hdl.handle.net/10261/104183
ISBN978-84-39390596
Appears in Collections:(IMF) Libros y partes de libros
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
accesoRestringido.pdf15,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Review this work
 


WARNING: Items in Digital.CSIC are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.